Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Mechanik Jest Tylko Jeden
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Sienkiewicza 23
Kod pocztowy
42-600
Miejscowość
Tarnowskie Góry
Województwo
śląskie
Powiat
tarnogórski
Gmina
Tarnowskie Góry
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000446517
REGON
24324950100000
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Wspomaganie szkoły w jej zadaniach: wychowawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i innych, 2. Promowanie szkoły i wartości tworzących jej tradycje, 3. Prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia szkoły i jej zasłużonych wychowanków, 4. Wspieranie działań nauczycieli i dyrekcji placówki zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych i społecznych uczniów szkoły, 5. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły, 6. Wspomaganie szkoły w poprawianiu warunków jej funkcjonowania, w tym w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych, 7. Pozyskiwanie środków z funduszy rozwojowych na rzecz szkoły, 8. Działalność wspierająca zdolnych uczniów szkoły będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci, 9. Wspomaganie organizacji wycieczek i wypoczynku uczniów oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród nich, 10. Działania na rzecz integracji europejskiej upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej