Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Aktywni Całe Życie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
660 731 435
Adres rejestrowy
Ulica
Ogrodowa 37 lok. 55
Kod pocztowy
00-873
Miejscowość
Warszawa-Wola
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000449215
REGON
14656168500000
NIP
527-26-91-067
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2016
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja prowadzi Stołeczny Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Celem Fundacji jest wszechstronne działanie na rzecz osób starszych, a w szczególności:

 1. promocja idei aktywnego starzenia się i wiedzy osób starszych na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, psychicznych i społecznych zachodzących wraz z wiekiem,
 2. promocja działań mających na celu podtrzymanie aktywności osób starszych i usprawnienie ich funkcjonowania, tak, by mogły one jak najdłużej pozostać niezależne,
 3. poprawienie jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywność kierunkowaną na eliminowanie ograniczeń wynikających z barier funkcjonalnych, na które narażone mogą być osoby starsze (fizycznych i psychicznych),
 4. podnoszenie stan świadomości osób starszych na temat roli aktywności psychicznej dla zachowania sprawności intelektualnej,
 5. przygotowywanie programów i kursów mających na celu zapobieganie pogorszeni się z wiekiem funkcji intelektualnych,
 6. edukacja osób starszych z różnych dziedzin i promocja oferty edukacyjnej,
 7. wspieranie środowisk lokalnych w zwiększaniu różnorodności i poprawie oferty edukacyjnej dla osób starszych,
 8. kształcenie kadry dla edukacji osób starszych w zakresie usprawniania funkcji mózgu,
 9. popularyzacja działań mających na celu przeciwdziałanie e-wykluczeniu osób starszych,
 10. promocja aktywności społecznej poprzez tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych,
 11. promocja idei uczestnictwa osób starszych w kulturze oraz tworzenie warunków dla tego uczestnictwa,
 12. popularyzacja aktywności fizycznej, aktywności turystyczno-rekreacyjnej i wypoczynku osób starszych.

Zadania:

 1. publiczne kampanie edukacyjne, publiczne kampanie informacyjne organizowane w zakresie celów Fundacji,
 2. inicjowanie, wspieranie oraz organizowanie programów edukacyjnych, przede wszystkim w zakresie przeciwdziałaniu utracie funkcji psychicznych,
 3. organizowanie i prowadzenie seminariów edukacyjnych dla osób starszych w zakresie zapobiegania utracie funkcji psychicznych,
 4. wspieranie rodzin w opiece nad osobami starszymi w zakresie przeciwdziałania utracie funkcji psychicznych,
 5. budowanie systemu wsparcia dla osób w starszym wieku,
 6. prowadzenie badań w zakresie aktywizacji starszych osób i przeciwdziałania fizycznym, psychicznym i społecznym zmianom w starszym wieku,
 7. organizowanie warunków dla uczestnictwa osób starszych w kulturze.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja kulturalna
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Małgorzata Sadoch, członek zarządu
Mariola Tarasiewicz, członek zarządu
Mariola Dobosz, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej