Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Stowarzyszenie "Bajka" Pracowników, Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Dzieci Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

Stowarzyszenie "Bajka" Pracowników, Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Dzieci Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Wolności 8
Kod pocztowy
59-900
Miejscowość
Zgorzelec
Województwo
dolnośląskie
Powiat
zgorzelecki
Gmina
Zgorzelec
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000439462
REGON
02201674500000
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, nauczania, ochrony i promocji zdrowia dzieci przedszkola nr 6 w Zgorzelcu; 2. Prowadzenie działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie przebywających w przedszkolu nr 6 w Zgorzelcu oraz ich rodzin; 3. Zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie zasad tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, stwarzanie warunków do integracji z osobami zdrowymi poprzez wspólną naukę i wychowanie; 4. Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych; 5. Współpraca i kontakty z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowo - wychowawczymi w tym szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego w celu kształtowania postaw tolerancji u dzieci i młodzieży; 6. Podejmowanie działań dla zapewnienia dzieciom pełnosprawnym i niepełnosprawnym możliwości korzystania z profesjonalnej opieki różnych specjalistów również dla dzieci nie będących wychowankami przedszkola nr 6 w Zgorzelcu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych. 7. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej przedszkola. 8. Zakładanie, prowadzenie i wspieranie działalności społecznych przedszkola polegające na: a) organizowaniu spotkań, wycieczek, imprez, b) pozyskiwaniu funduszy na zakup pomocy dydaktyczno - naukowych i sprzętu oraz na uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego. 9. Uczestniczenie w życiu kulturalno - społecznym miasta regionu, kraju i za granicami. 10. Inicjowanie różnych form współpracy dzieci z rodzicami, pomoc w nauce i w organizacji wolnego czasu. 11. Poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży w duchu szacunku do innych istnień. 12. Poznawanie historii i tradycji własnego regionu. 13. Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci. 14. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej