Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja "Promyczek"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
500 209 666
Telefon
691 809 989
Telefon
570 751 015
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
codziennie 8:00 - 20:00
Ulica
Dobra 4
Kod pocztowy
34-120
Miejscowość
Targanice
Województwo
małopolskie
Powiat
wadowicki
Gmina
Andrychów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000437424
REGON
12269414600000
NIP
551-26-15-807
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2015
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Głównym celem fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy medycznej, edukacyjnej, społecznej i wychowawczej dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w ramach działalności pożytku publicznego.

  2. Celami fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:
    1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci; 2) działalność na rzecz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością; 3) pomoc społeczna umożliwiająca osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywanie szans tych osób; 4) działalność charytatywna; 5) ochrona i promocja zdrowia; 6) nauka, szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie; 7) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 8) przeciwdziałanie patologiom społecznym; 9) promocja i organizacja wolontariatu; 10) pomoc osobom wymagającym rehabilitacji, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz innych zdarzeniach losowych; 11) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 12) wypoczynek dzieci i młodzieży; 13) turystyka i krajoznawstwo; 14) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 15) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 16) współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemem ludzi niepełnosprawnych w kraju i za granicą; 17) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 18) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych; 19) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 20) pomoc szpitalom i placówkom medycznym; 21) pomoc placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia
pomoc finansowa
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
usługi opiekuńcze
sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
prawa dziecka

Zarząd

Agata Janosz-Jarzyna, Prezes
Elżbieta Osowska, Członek Zarządu
Magdalena Poraj-Porawska, Członek Zarządu
Katarzyna Mrzygłód, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej