Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie "Gloria in Musica"

Stowarzyszenie "Gloria in Musica"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
882 178 070
Adres rejestrowy
Ulica
Chwiałkowskiego 3/4
Kod pocztowy
61-543
Miejscowość
Poznań
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000436435
REGON
30223923300000
NIP
783-16-92-694
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podstawowe cele Stowarzyszenia są następujące:
1) opieka artystyczna i materialna nad Chórem "ProVobis",
2) organizacja koncertów i innych imprez artystycznych w kraju i za granicą,
3) wspieranie inicjatyw związanych z tworzeniem zespołów artystycznych,
4) promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
5) podejmowanie działań związanych z szeroko pojmowaną edukacją kulturalną,
6) popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie kultury,
7) wspieranie kształtowania i kształcenia elit, zdolnych wziąć czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym kraju.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) organizowanie działalności popularyzatorskiej, w tym: dyskusji, kursów, szkoleń i seminariów, konkursów, warsztatów, międzynarodowych wymian młodzieży, działalności koncertowej i wystawienniczej oraz zapewnianie dostępu do informacji w zakresie celów działalności Stowarzyszenia,
2) współpracę z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami, instytucjami naukowymi, placówkami edukacyjnymi, środkami masowego przekazu, innymi podmiotami i osobami w zakresie realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
3) organizowanie i prowadzenie wszelkich form kształcenia,
4) organizacyjne wspieranie aktywności intelektualnej, szczególnie tworzenia programów i opracowań diagnostycznych, prowadzenia studiów i badań,
5) pozyskiwanie dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych,
6) organizację wyjazdów młodzieżowych zespołów artystycznych (m.in. tournee, warsztaty, obozy szkoleniowe) w Polsce i za granicą,
7) prowadzenie działalności wydawniczej,
8) stwarzanie warunków dla upowszechniania działań kulturalnych,
9) organizowanie, współuczestnictwo i wspieranie przedsięwzięć pożytecznych dla propagowania idei Stowarzyszenia,
10) organizowanie imprez o różnym zasięgu w zakresie promocji kultury,
11) proponowanie rozwiązań ustawodawczych,
12) opiniowanie polityki kulturalnej realizowanej przez władze publiczne,
13) promowanie kultury i sztuki jako żywotnego czynnika demokracji,
14) inspirowanie środków masowego przekazu,
15) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
sztuki wizualne, wzornictwo
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Katarzyna Noak, wiceprezes
Katarzyna Dzieciuchowicz-Graczyk, wiceprezes
Marek Różański, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej