Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Stowarzyszenie "Gloria in Musica"

Stowarzyszenie "Gloria in Musica"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
882 178 070
Adres rejestrowy
Ulica
Chwiałkowskiego 3/4
Kod pocztowy
61-543
Miejscowość
Poznań
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000436435
REGON
30223923300000
NIP
783-16-92-694
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podstawowe cele Stowarzyszenia są następujące:
1) opieka artystyczna i materialna nad Chórem "ProVobis",
2) organizacja koncertów i innych imprez artystycznych w kraju i za granicą,
3) wspieranie inicjatyw związanych z tworzeniem zespołów artystycznych,
4) promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
5) podejmowanie działań związanych z szeroko pojmowaną edukacją kulturalną,
6) popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie kultury,
7) wspieranie kształtowania i kształcenia elit, zdolnych wziąć czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym kraju.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) organizowanie działalności popularyzatorskiej, w tym: dyskusji, kursów, szkoleń i seminariów, konkursów, warsztatów, międzynarodowych wymian młodzieży, działalności koncertowej i wystawienniczej oraz zapewnianie dostępu do informacji w zakresie celów działalności Stowarzyszenia,
2) współpracę z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami, instytucjami naukowymi, placówkami edukacyjnymi, środkami masowego przekazu, innymi podmiotami i osobami w zakresie realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
3) organizowanie i prowadzenie wszelkich form kształcenia,
4) organizacyjne wspieranie aktywności intelektualnej, szczególnie tworzenia programów i opracowań diagnostycznych, prowadzenia studiów i badań,
5) pozyskiwanie dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych,
6) organizację wyjazdów młodzieżowych zespołów artystycznych (m.in. tournee, warsztaty, obozy szkoleniowe) w Polsce i za granicą,
7) prowadzenie działalności wydawniczej,
8) stwarzanie warunków dla upowszechniania działań kulturalnych,
9) organizowanie, współuczestnictwo i wspieranie przedsięwzięć pożytecznych dla propagowania idei Stowarzyszenia,
10) organizowanie imprez o różnym zasięgu w zakresie promocji kultury,
11) proponowanie rozwiązań ustawodawczych,
12) opiniowanie polityki kulturalnej realizowanej przez władze publiczne,
13) promowanie kultury i sztuki jako żywotnego czynnika demokracji,
14) inspirowanie środków masowego przekazu,
15) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
sztuki wizualne, wzornictwo
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Katarzyna Noak, wiceprezes
Katarzyna Dzieciuchowicz-Graczyk, wiceprezes
Marek Różański, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej