Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Częstochowskie Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem"

Częstochowskie Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Mireckiego 29a
Kod pocztowy
42-208
Miejscowość
Częstochowa
Województwo
śląskie
Powiat
Częstochowa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000444957
REGON
24314044800000
NIP
949-21-93-362
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, kulturalna, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji osób oraz podnoszenie jakości ich życia i świadomości społecznej.
Celem stowarzyszenia jest:
a) działalność na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji osób oraz podnoszenie jakości ich życia i świadomości społecznej.
b) działalność na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+,
c) świadczenie szeroko pojętej pomocy w szczególności osobom w wieku podeszłym, starczym i sędziwym.
d) prowadzenie programów związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką chorób wieku podeszłego,
e) działania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu osób w wieku podeszłym poprzez rehabilitację społeczną i integrację środowiskową,
f) podtrzymywanie aktywności ruchowej osób w wieku podeszłym,
g) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
h) działania na rzecz poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych z zakresu geriatrii,
i) działania promujące Prawa Pacjenta i jego udział w kreowaniu polityki zdrowotnej,
j) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie problemów starzejącego się społeczeństwa,
k) ochrona praw zrzeszonych w nim członków,
l) reprezentowanie ich wobec organów państwa samorządów terytorialnych, sądów, płatników świadczeń zdrowotnych i innych instytucji,
m) wspieranie lokalnych inicjatyw swoich członków,
n) organizowanie i wspieranie działalności wolontariatu na rzecz osób wieku podeszłym

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Beata Marciniak, Członek Zarządu
Włodzimierz Morga, Sekretarz
Mariola Łataś, Skarbnik
Maria Kozak, Wiceprezes Zarządu
Anna Gabarska, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej