Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie "Nasz Sędańsk" w likwidacji

Stowarzyszenie "Nasz Sędańsk" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Sędańsk 15g
Kod pocztowy
12-100
Miejscowość
Sędańsk
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
szczycieński
Gmina
Szczytno
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000423896
REGON
28141334200000
NIP
745-18-43-661
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań: a) działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem jeziora Sędańsk oraz terenów położonych w miejscowości Sędańsk; b) popularyzowanie przyjętych rozwiązań chroniących jezioro Sędańsk przed degradacją; c) współudział w inicjowaniu i koordynacji zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; d) wspieranie inicjatyw i współudział w zakresie budowy dróg we wsi Sędańsk oraz połączeń z okoliczną infrastrukturą drogową; e) działanie na rzecz bezpieczeństwa publicznego; f) rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych w środowisku lokalnym; g) działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój demokracji w ramach społeczności lokalnej; h) pomoc w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, sportu i kultury fizycznej; i) pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin, w tym osób niepełnosprawnych; j) ochrona i promocja zdrowia; k) podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej; l) wspomaganie charytatywności oraz rozwój wolontariatu; m) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej