Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Nasza Chorągwica
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Chorągwica 140
Kod pocztowy
32-020
Miejscowość
Chorągwica
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000422638
REGON
12258420000000
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

1) troska o integrację mieszkańców wsi; 2) wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności; 3) szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej, wspieranie działań społeczno-zawodowych kobiet, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego; 4) wspieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wiejskiej - miejsc spotkań i współpracy mieszkańców; 5) uczestniczenie w programach pomocowych i bilateralnych Unii Europejskiej oraz innych organizacji z nią współpracujących; 6) wspieranie działań szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz rozbudowa bazy służącej zabezpieczeniu czasu poza lekcyjnego dzieci i młodzieży; 7) działania wspierające rozwój kółek informatycznych; 8) zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego wsi; 9) rozwijanie kontaktów i współpracy ludzi z krajów Europy i całego świata. Zwiększenie możliwości nauki języków integrujące kraje europejskie; 10) inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizacja imprez dla i z udziałem członków lokalnej społeczności; 11) podejmowanie działań w kierunku ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w tym wspieranie i propagowanie działań służby zdrowia i ratownictwa drogowego oraz pomoc poszkodowanym w wyniku wypadków, pożaru, klęski żywiołowej lub innych zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska; 12) promocja obszaru i instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie. Inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi; 13) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych na wsi; 14) promocja idei zdrowego społeczeństwa. Propagowanie i upowszechnianie akcji odwykowych. Ciąg dalszy w paragrafie 3 statutu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej