Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Stowarzyszenie Menedżerowie Kultury
Kontakt
Telefon
32 700 03 13
Telefon
888 618 786
Adres rejestrowy
Ulica
PCK 10 lok. 1
Kod pocztowy
40-057
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000424743
REGON
24305832700000
NIP
634-28-12-945
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
37
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

My polscy menedżerowie kultury,
….zdecydowaliśmy się powołać do życia własne stowarzyszenie.

Będzie to organizacja osób pełniących w kulturze funkcje zarządcze, postrzegających świat w kategoriach zadaniowych, których chlebem powszednim jest działanie i organizacja pracy innych.

Będziemy kompetentnymi liderami nowej wiedzy i tendencji jakie tworzą wspólną Europę, a które wpływają na modelowanie naszej kultury. Zapraszamy do zaangażowania w niedawno rozpoczęte prace projektowe. Ich zwieńczeniem będzie przeprowadzenie 30 grudnia w Katowicach zebrania założycielskiego.

Zapraszamy do uczestnictwa w nim!

Nasza idea:

Postanowiliśmy założyć Managerów Kultury, ponieważ:

…widzimy wyraźną potrzebę propagowania menadżerskiego podejścia w realizacji działań w sektorze kultury i wspieranie środowiska w tym zakresie. Zarządzanie kulturą nie jest uznawane za odrębną dyscypliną naukową ani niezbędną umiejętność, która mogłaby przynieść korzyść praktyce kulturalnej i artystycznej. Brak podejścia menadżerskiego hamuje rozwój całego sektora kreatywnego.

…chcemy wyjść naprzeciw potrzebom społecznym i rosnącemu zainteresowaniu kulturą i sztuką. W ostatnich latach wiele miast, dzięki staraniom o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, zweryfikowało podejście do realizacji działań kulturalnych, jednocześnie zauważając potrzebę zmiany w sposobie zarządzaniu kulturą. Główne cele to digitalizacja dziedzictwa. Nie możemy zmarnować ogromnej energii, pracy i zaangażowania wielu ludzi. Przez kilka ostatnich lat zrobiliśmy wielki krok i możemy mówić o znaczącym rozwoju kultury. To moment kluczowy dla całego sektora. Już czas na menadżerskie myślenie o działaniach kulturalnych, bo tylko takie rozwiązanie spowoduje szybki rozwój i trwałą zmianę.

…od dawna interesujemy się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem kulturą i sztuką, a także marketingiem tych dziedzin. Obszary te stanowią ważne punkt odniesienia w naszym życiu - czujemy się ludźmi kultury, realizującymi się zawodowo. Uznaliśmy, że warto znaleźć pole towarzysko-organizacyjne, które umożliwiałoby pogłębianie i doskonalenie tych umiejętności.

…menedżment w kulturze jest ważną dziedziną działalności kulturalnej - pozwala lepiej zorganizować instytucję, firmę, NGO, uczynić ją sprawniej funkcjonującą, nowocześniejszą, lepiej komunikującą się ze światem.

…nie ma jak dotąd tego rodzaju organizacji, dlatego widzimy sens jej istnienia i przewodzenia. Dostrzegamy wiele obszarów, w których będzie mogła skutecznie działać.

Cele organizacji:

 • integracja środowiska menedżerów kultury
 • samokształcenie i wymiana doświadczeń zawodowych
 • edukacja i podnoszenie umiejętności menedżerskich
 • działalność opiniotwórcza i popularyzacyjna
 • promocja nowych form zarządzania kulturą.

Środki realizacji celów:

 • organizację spotkań z wybitnymi specjalistami w dziedzinie zarządzania kulturą
 • organizację szkoleń, kursów, konferencji
 • prowadzenie działalności wydawniczej
 • doradztwo i realizacja audytów w instytucjach kultury
 • popularyzacja tematyki zarządzania kulturą w mediach
 • współpraca ze szkołami różnych szczebli, firmami szkoleniowymi, instytucjami kultury oraz organizacjami środowiskowymi
 • udział w konkursach na programy rządowe i europejskie związane z kulturą
 • organizacja własnych imprez kulturalnych i artystycznych
 • certyfikowanie menedżerów i systemów zarządzania w dziedzinie kultury
 • opiniowanie i rekomendowanie na stanowiska menedżerskie w dziedzinie kultury.

Do kogo skierowana jest organizacja:

 • osoby zarządzające placówkami/instytucjami kultury
 • pracownicy działów promocji/rzecznicy prasowi/ PR-owcy/dziennikarze działający na polu kultury
 • menedżerowie projektów kulturalnych/animatorzy kultury
 • pracownicy wydziałów kultury urzędów gminy/powiatów/miast/urzędów marszałkowskich
 • członkowie stowarzyszeń i fundacji działających na polu kultury
 • pracownicy działów „organizacja widowni" i marketingu instytucji kultury
 • menedżerowie programowi (specjaliści ds…)
 • informatycy działający w obrębie kultury
 • właściciele prywatnych firm, działających w branży kultury (agencje artystyczne, agencje ewentowe)
 • studenci kierunków: kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja społeczno-kulturalna, itp.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej