Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja Meakultura
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 746 50 00
Adres rejestrowy
Ulica
Kościuszki 35 lok. 1
Kod pocztowy
44-100
Miejscowość
Gliwice
Województwo
śląskie
Powiat
Gliwice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000431356
REGON
24303047000000
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2015
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja MEAKULTURA powstała, aby jednoczyć siły osób działających dotychczas niezależnie na polu nauki bądź twórczości muzycznej, wywodzących się ze środowiska uniwersyteckiego, głównie muzykologicznego.

Celem Fundacji MEAKULTURA jest prowadzenie działalności w zakresie kultury, oświaty, edukacji, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ukierunkowanej na:

 • Dbanie o rozwój kultury, edukacji, oświaty, nauki;
 • Promowanie osób, ich twórczości i wydarzeń związanych z kulturą Polski i Polonii (w szczególności muzyczną);
 • Aktywizację zawodową (w tym wyrównania szans na rynku pracy) i integrację środowiska osób zajmujących się muzyką (w różnych jej aspektach, np. muzykologów, dziennikarzy muzycznych i artystów muzyków, itp.);
 • Rozwój i wspieranie dziennikarstwa, w szczególności muzycznego;
 • Ochronę dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, w kraju i poza jego granicami;
 • Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się muzyką (z różnych perspektyw, np. muzykologicznej, kulturoznawczej, edukacyjnej, socjologicznej, antropologicznej, polonistycznej, marketingowej, bibliotekoznawczej, etc.);
 • Działalność opiniotwórczą polegającą na wspieraniu szczególnie wartościowej działalności kulturalnej, edukacyjnej, oświatowej, naukowej;
 • Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia oraz zwiększanie integracji społeczności lokalnych;
 • Działalność charytatywną, w tym promocję i organizację wolontariatu;
 • Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, edukacyjnie, informacyjnie lub finansowo bądź rzeczowo osoby potrzebujące oraz organizacje pozarządowe;
 • Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów między społeczeństwami, także w zakresie wymiany narodowej oraz rozwijania dialogu międzykulturowego;
 • Propagowanie zachowań prospołecznych w kluczowych sferach życia codziennego ze względu na preferowane wartości kultury;
 • Wspieranie działań społecznych (prawnych, obyczajowych, ekonomicznych) służących rozwojowi kapitału kulturowego i kapitału społecznego (np. kapitału zaufania społecznego);
 • Wspieranie i organizowanie badań naukowych o charakterze teoretycznym i praktycznym, w tym muzykologicznych, kulturoznawczych, antropologicznych, ekonomicznych, literaturoznawczych, socjologicznych, historycznych;
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • Współpracę z krajowymi organami administracji państwowej i samorządowej, a także innymi organami społecznymi i podmiotami gospodarczymi, również międzynarodowymi (w szczególności z Unii Europejskiej) w celu realizacji celów statutowych;
 • Popularyzację wiedzy ze wskazanych w Statucie dziedzin pochodzącej z dorobku Polski w zakresie kultury niematerialnej i artefaktów o charakterze użytkowym i symbolicznym (w szczególności twórczości artystycznej);
 • Finansowanie nagród i stypendiów zgodnych z realizacją celów statutowych Fundacji;
 • Wspieranie rozbudowy infrastruktury przeznaczonej na oświatę i kulturę
 • Zbieranie środków potrzebnych na realizację celów Fundacji oraz skupienie wokół idei Fundacji naukowców, dziennikarzy, twórców kultury, studentów i innych osób, których cele Fundacji są bliskie.
 • Upowszechnianie wiedzy o misji Fundacji za pośrednictwem mediów masowych (tradycyjnych, cyfrowych) oraz mediów interaktywnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Odbiorcy działań

Zarząd

Ewa Schreiber, Wiceprezes Zarządu
Marlena Wieczorek, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej