Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Federacja Forum Wiedzy
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
41 278 72 02
Telefon
41 344 63 79
Adres rejestrowy
Ulica
Olszewskiego 6
Kod pocztowy
25-663
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000429957
REGON
26063332400000
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Jest to porozumienie kilkudziesięciu podmiotów, organizacji pozarządowych, firm szkoleniowych i innowacyjnych oraz uczelni. Jesteśmy otwarci na współpracę i nasz klaster wciąż się rozwija, zarówno pod względem ilości członków, jak też podejmowanych inicjatyw zmierzających do szeroko pojętej popularyzacji wiedzy, rozwoju regionalnego, transferu know-how, promocji przedsiębiorczości, także akademickiej i działań proinnowacyjnych.

Klaster Forum Wiedzy funkcjonuje obecnie jako związek stowarzyszeń, które są członkami zwyczajnymi. Podmioty spoza sektora społecznego, takie jak firmy czy uczelnie są członkami wspierającymi, których przedstawiciele tworzą Radę Wsparcia jako organ doradczy dla Zarządu Federacji.

Siedziba Klastra Forum Wiedzy jest od 2012 roku w Kieleckim Parku Technologicznym, gdzie dysponujemy lokalem biurowym z niezbędnym sprzętem do prowadzenia działalności administracyjnej. KPT posiada także nowoczesne zaplecze konferencyjne i szkoleniowe wykorzystywane przez nas do działań merytorycznych.

Łączenie potencjałów, wykorzystanie efektu synergii i możliwość uzupełniania się przez poszczególnych członków z różnych sektorów (NGOs, biznes, nauka), pozwalają przygotować kompleksową ofertę w obszarze NAUKA I PRAKTYKA oraz tworzenia podstaw Świętokrzyskiego Regionu Wiedzy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Tomasz Kosiński, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej