Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Stowarzyszenie "Dobra Edukacja"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Łacińska 2 lok. 21
Kod pocztowy
01-451
Miejscowość
Warszawa-Wola
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dane rejestrowe
Forma prawna
KRS
0000432527
REGON
14630243000000
NIP
527-26-83-613
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym wybitnie zdolnych, uzdolnionych artystycznie, sportowo, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, pochodzących ze środowisk defaworyzowanych.

Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności między innymi poprzez następujące działania:

  • wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań służących podnoszeniu jakości edukacji,
  • projektowanie podnoszących efektywność zmian w sieci szkół i placówek oświatowych na terenie konkretnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • projektowanie podnoszących efektywność zmian w organizacji pracy poszczególnych szkół i placówek oświatowych,
  • prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
  • prowadzenie działań informacyjnych, doradczych, badawczych i szkoleniowych, mających na celu podnoszenie kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zajmujących się edukacją oraz na rzecz osób będących potencjalnymi beneficjentami ich działań,
  • wymiana doświadczeń i współpraca międzynarodowa służąca realizacji celów statutowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej