Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Stowarzyszenie Dobra Edukacja
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
661 96 66 96
Adres rejestrowy
Ulica
Górczewska 13
Kod pocztowy
01-189
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Adres kontaktowy
Ulica
Kołobrzeska 41C
Kod pocztowy
80-391
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000432527
REGON
146302430
NIP
5272683613
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Prowadzimy społeczne szkoły i placówki oświatowe

Statutowym celem działania Stowarzyszenia Dobra Edukacja jest wspieranie rozwoju i uczestnictwa w życiu społecznym dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym wybitnie zdolnych, uzdolnionych artystycznie, sportowo, z niepełnosprawnością, przewlekle chorych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, pochodzących ze środowisk defaworyzowanych. Nasze działania ukierunkowane są na innowacyjne kształcenie, organizowane tak, aby każdy uczeń mógł w pełni wykorzystać swój potencjał i dobrze funkcjonować we współczesnym społeczeństwie.

Prowadzimy niepubliczne szkoły i placówki:

  • Akademię Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku (zespół szkoły podstawowej, liceum i technikum)
  • Akademię Dobrej Edukacji im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie (zespół szkoły podstawowej i liceum)
  • Akademię Dobrej Edukacji im. Czesława Niemena w Jarocinie (zespół szkoły podstawowej i liceum)
  • Akademię Dobrej Edukacji w Jabłonnie (zespół przedszkola i szkoły podstawowej)
  • Szkołę Podstawową Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim
  • Instytut Dobrej Edukacji w Gdańsku (zespół niepublicznych placówek oświatowych - poradni psychologiczno-pedagogicznej i centrum kształcenia ustawicznego).

Poza prowadzeniem i wspieraniem szkół realizujemy wiele przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój edukacji i dzielenie się doświadczeniem - realizujemy projekty społeczne i badawcze, prowadzimy szkolenia i seminaria dotyczące metod naszej pracy, organizujemy wizyty studyjne i konferencje, przyjmujemy studentów na praktyki i staże.

Wspieramy również osoby i grupy inicjatywne, które chcą realizować innowacyjnie zorganizowaną edukację.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Dobra edukacja daje dobre efekty
Edukacja spersonalizowana wydobędzie talent, pozwoli pokonać wszelkie trudności w nauce.
280,00 zł
Dofinansowanie opłaty za studia podyplom.z edukacji spersonalizowanej
150,00 zł
Czas bezpośr. wsparcia mentora dla liderów powstających szkół
40,00 zł
Wsparcie promocji i upowszechniania edukacji spersonalizowanej
Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Katarzyna Hall, prezes zarządu
Anna Florek, członek zarządu
Justyna Huszał, członek zarządu
Karolina Maćkowiak, członek zarządu
Hanna Rodzyn, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej