Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Fundacja Wspierania Form Twórczych i Inicjatyw Społecznych "Jestem" w likwidacji

Fundacja Wspierania Form Twórczych i Inicjatyw Społecznych "Jestem" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Złota 308
Kod pocztowy
32-859
Miejscowość
Złota
Województwo
małopolskie
Powiat
brzeski
Gmina
Czchów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000434798
REGON
12269710400000
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, 3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 4) działalność charytatywna, 5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 6) ochrona i promocja zdrowia, 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 8) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 11) edukacja oświatowa i wychowanie, 12) wypoczynek dzieci i młodzieży, 13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 14) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 15) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działanie wspomagające rozwój demokracji, 16) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, 17) promocja i organizacja wolontariatu, 18) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 19) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 20) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie określonym celami fundacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej