Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Centrum Aktywności Lokalnej Podaruj Serce
Kontakt
Telefon
730 737 545
Adres rejestrowy
Ulica
Warszawska 7/6
Kod pocztowy
09-520
Miejscowość
Łąck
Województwo
mazowieckie
Powiat
płocki
Gmina
Łąck
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000462025
REGON
14668599600000
NIP
7743215664
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest działanie w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności charytatywnej; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  A także działania w zakresie:
 2. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 3. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 5. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 6. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 8. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 9. turystyki i krajoznawstwa;
 10. ratownictwa i ochrony ludności;
 11. promocji i organizacji wolontariatu;
 12. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 13. działalności na rzecz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 UoDPPiW, w zakresie określonym w pkt. 1-12.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
animowanie działań wspólnot lokalnych
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
aktywizacja lokalna
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Wiesław Ślubowski, Prezes Zarządu
Ewa Majchrzak, Wice Prezes Zarządu
Malwina Ślubowska, Koordynator wolontariatu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej