Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Pomysłodalnia
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
782 976 318
Adres rejestrowy
Ulica
Ks. Ormińskiego 61
Kod pocztowy
84-230
Miejscowość
Rumia
Województwo
pomorskie
Powiat
wejherowski
Gmina
Rumia
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000453359
REGON
22184209600000
NIP
588-23-99-135
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Pomysłodalnia powstała z potrzeby osób, które swoją wieloletnią aktywność społeczną i kulturalną postanowiły sformalizować. Pomysłodalnia jako projekt obecnych założycieli Fundacji narodziła się już w 2002 roku w Gdyni, inicjując wydarzenia artystyczne, wokół których gromadziło się artystyczne środowisko lokalne a jednocześnie z pomysłów korzystały różne organizacje non profit. Od tego czasu, przez ponad 10 lat, udało się wydać wiele tomików lokalnych poetów ( w tym m.in. Jerzego Edwarda Stachury, Janusza Pierzaka, Zbigniewa Szymańskiego, Grzegorza Lewkowicza, Bogumiły Gussman), zorganizować różne przedsięwzięcia kulturalne, jak benefisy (np. Mańkowski Fest), koncerty charytatywne z okazji WOŚP (przez kilka lat w Klubie Ucho i przez trzy ostatnie lata wspólnie z Teatrem Wybrzeże - „Śpiewający aktorzy”) czy koncert „Dla Ani”, projekty edukacyjno-kulturalne (np. „Sprawa operacyjnego rozpoznania” z Europejskim Centrum Solidarności), projekty teatralne (dwie edycje „Lata w teatrze”, warsztaty artystyczne w ramach Tygodnia Sztuki). Założyciele Fundacji powołali do życia DKF Pomyslodalnia (w jego ramach nakręcono również kilka filmów z udziałem mieszkańców Trójmiasta), internetowy wortal Port Kultury (dla którego bazą są ludzie i materiały z Gazety Świętojańskiej). Pomysłodalnia aktywnie uczestniczyła w rożnych akcjach społecznych, zapraszając artystów do wyrażania zdania (np. poprzez Manifest Otwarty: Gdynia razem dla kultury), zapraszając mieszkańców do głosowania na swoje miasto (nagrodzona kampania „Gdynia w Monopoly” ), do obchodzenia urodzin Gdyni każdego dnia (strona: urodzinygdyni.pl), zapraszając mieszkanki Trójmiasta do społecznego projektu Chórraa.

Fundacja współpracuje z publicznymi i niepublicznymi placówkami oświatowymi różnych szczebli, z organizacjami pozarządowymi w całym kraju, z instytucjami kultury, z ośrodkami wsparcia i pomocy psychologicznej, instytucjami samorządowymi. Ludzie Fundacji od lat aktywnie uczestniczą w życiu społeczeństwa obywatelskiego, działają na rzecz rozwoju III sektora, wchodzą w skład kapituł przyznających nagrody artystyczne i teatralne w regionie.

Celami Fundacji są:

  • inicjowanie, prowadzenie i wspomaganie działalności kulturalnej, edukacyjnej, wydawniczej, promocyjnej, społecznej i pomocowej samodzielnie lub we współpracy i na rzecz innych organizacji, instytucji, firm, środowisk, osób fizycznych
  • inicjowanie, prowadzenie i wspomaganie działalności na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
  • inicjowanie, prowadzenie i wspomaganie działań na rzecz osób i grup defaworyzowanych społecznie
  • aktywność w dziedzinie ekologii
  • podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej
  • działalność na rzecz społeczności lokalnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków

Zarząd

Magdalena Kajtoch, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej