Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja "Edukacja do Przyszłości" w likwidacji

Fundacja "Edukacja do Przyszłości" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
609 026 202
Adres rejestrowy
Ulica
Maków Polnych 2 lok. 2A
Kod pocztowy
61-606
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000421277
REGON
30212270300000
NIP
972-12-39-701
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Jesteśmy młodą fundacją o "starej" duszy niepokornych idealistów, pasjonatów pracy z młodzieżą i "pragmatycznych optymistów".

Statutowymi celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym - służących wzrostowi jakości i efektywności funkcjonowania systemu oświaty.
 2. Wszechstronne wspieranie rozwoju młodzieży, w tym z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Wspieranie działalności nauczycieli, pedagogów, edukatorów, animatorów społecznych itp. w zakresie pracy z młodzieżą oraz rozwoju zawodowego.
 4. Rozwój aktywnych form działalności społecznej. Działanie na rzecz kształtowania prospołecznych postaw i rozwoju struktur społeczeństwa obywatelskiego oraz wolontariatu.
 5. Wspieranie i inicjowanie użytecznych działań oraz nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego - szczególnie w zakresie ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, ochrony życia rodzinnego, profilaktyki społecznej, współpracy międzynarodowej i ekologii.
 6. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w różnych dziedzinach życia społecznego, zwłaszcza - w zakresie systemu edukacji.
 7. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współpracy i integracji międzykulturowej.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 1. Prowadzenia warsztatów i szkoleń.
 2. Organizację spotkań, seminariów i konferencji.
 3. Organizację akcji społecznych, wydarzeń społeczno-kulturalnych oraz projektów o charakterze edukacyjnym i integracyjno-rekreacyjnym.
 4. Działalność wydawniczą i badawczą.
 5. Wykorzystywanie narzędzi internetowych i nowoczesnych technologii.
 6. Tworzenie i aktywizowanie grup społecznych.
 7. Prowadzenie poradnictwa, w tym poradnictwa personalno-zawodowego.
 8. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi - krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi - w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Zapraszamy do wspólnej…
"edukacji do przyszłości"!:-)

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej