Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Fundacja "Edukacja do Przyszłości" w likwidacji

Fundacja "Edukacja do Przyszłości" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
609 026 202
Adres rejestrowy
Ulica
Maków Polnych 2 lok. 2A
Kod pocztowy
61-606
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000421277
REGON
30212270300000
NIP
9721239701
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Jesteśmy młodą fundacją o "starej" duszy niepokornych idealistów, pasjonatów pracy z młodzieżą i "pragmatycznych optymistów".

Statutowymi celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym - służących wzrostowi jakości i efektywności funkcjonowania systemu oświaty.
 2. Wszechstronne wspieranie rozwoju młodzieży, w tym z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Wspieranie działalności nauczycieli, pedagogów, edukatorów, animatorów społecznych itp. w zakresie pracy z młodzieżą oraz rozwoju zawodowego.
 4. Rozwój aktywnych form działalności społecznej. Działanie na rzecz kształtowania prospołecznych postaw i rozwoju struktur społeczeństwa obywatelskiego oraz wolontariatu.
 5. Wspieranie i inicjowanie użytecznych działań oraz nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego - szczególnie w zakresie ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, ochrony życia rodzinnego, profilaktyki społecznej, współpracy międzynarodowej i ekologii.
 6. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w różnych dziedzinach życia społecznego, zwłaszcza - w zakresie systemu edukacji.
 7. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współpracy i integracji międzykulturowej.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 1. Prowadzenia warsztatów i szkoleń.
 2. Organizację spotkań, seminariów i konferencji.
 3. Organizację akcji społecznych, wydarzeń społeczno-kulturalnych oraz projektów o charakterze edukacyjnym i integracyjno-rekreacyjnym.
 4. Działalność wydawniczą i badawczą.
 5. Wykorzystywanie narzędzi internetowych i nowoczesnych technologii.
 6. Tworzenie i aktywizowanie grup społecznych.
 7. Prowadzenie poradnictwa, w tym poradnictwa personalno-zawodowego.
 8. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi - krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi - w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Zapraszamy do wspólnej…
"edukacji do przyszłości"!:-)

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej