Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Tyberiada Dzieciom
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Wołoszyna 5 lok. 5
Kod pocztowy
84-207
Miejscowość
Bojano
Województwo
pomorskie
Powiat
wejherowski
Gmina
Szemud
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000426183
REGON
22170112500000
NIP
588-23-97-165
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2. Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wykonywanie działań rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych, a także resocjalizacyjnych wśród dzieci nieprzystosowanych społecznie; 3. Wspomaganie i organizacja pomocy na rzecz nauki, edukacji, oświaty, etyki i wychowania poprzez organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży; 4. Wspieranie różnych form edukacji kadry instruktorskiej; 5. Wspieranie i rozwijanie turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych regionu Kaszub; 6. Promocja różnorodnych form kultury fizycznej i sportu oraz aktywowanie w tych dziedzinach udziału dzieci i młodzieży; 7. Krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 8. Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działania na rzecz regionu Kaszub i miasta Gdańska; 9. Wspieranie i promocja wolontariatu; 10. Inicjowanie i wspieranie rozwiązań w ochronę życia rodzinnego; 11. Praca z rodziną dysfunkcyjną w środowisku; 12. Udzielanie pomocy matkom i ojcom samotnie wychowującym swoje dzieci; 13. Kształtowanie osobowości podopiecznych fundacji w kierunku podjęcia przez nich samodzielnego, odpowiedzialnego życia, wolnego od wszelkich uzależnień; 14. Organizowanie zajęć edukacji kulturalnej w placówkach pobytu dziennego; 15. Współdziałanie z innymi instytucjami i ruchami mającymi podobne cele; 16. Działania na rzecz wyrównywania szans w dostępie do kultury, edukacji, rynku pracy, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym; 17. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej