Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Stowarzyszenie Kopalnia Kreatywności
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Miejscowość
Zabrze
Województwo
śląskie
Powiat
Zabrze
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000419825
REGON
24296068100000
Rok powstania
2012
Rok zakończenia działalności
2020
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań: 1. Promowanie przedsiębiorczości regionu oraz wspieranie procesów integracji jego mieszkańców; 2. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego poprzez organizację działań badawczo-rozwojowych; 3. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych; 4. Promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie ich rozwoju; 5. Dążenie do pełnej realizacji praw człowieka i wolności obywatelskich; 6. Wspieranie społecznej aktywności obywateli służącej przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji regionalnego rynku pracy; 7. Pomoc w wymianie wiedzy, informacji i doświadczeń między organizacjami i podmiotami gospodarczymi; 8. Wspieranie rozwoju naukowego i oświatowego; 9. Podejmowanie działań na rzecz wdrażania innowacyjnych rozwiązań; 10. Działalność w celu podnoszenia kwalifikacji i poziomu wiedzy mieszkańców regionu; 11. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promocji innowacyjnych rozwiązań w działalności innych podmiotów; 12. Wspieranie prac lokalnych środowisk naukowych i badawczych; 13. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości regionu śląskiego w zakresie edukacji publicznej; 14. Promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 15. Podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 16. Wspieranie działań służących rozwojowi społeczeństwa zgodnie z zasadą równości szans i przeciwdziałanie dyskryminacji; 17. Promowanie działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 18. Wspieranie działań służących popularyzacji kultury, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; (…) Dalej jak w §7 statutu.

Reklama

Zarząd

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej