Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Ormiańsko-Polski Komitet Społeczny
Kontakt
Telefon
883 912 112
Adres rejestrowy
Ulica
Tatarkiewicza 22c lok. 2
Kod pocztowy
41-800
Miejscowość
Zabrze
Województwo
śląskie
Powiat
Zabrze
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000419616
REGON
24292391200000
NIP
648-27-65-743
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem statutowym Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, oświatowej, edukacyjnej, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i promocji zdrowia ukierunkowanej na:

  1. Prowadzenie działalności wspierającej i popularyzującej kulturę Ormian Polskich, zachowanie, pielęgnowanie i propagowanie dziedzictwa narodowego Ormian w Polsce, a także ochrona dóbr kultury i tradycji Ormian Polskich i Ormian w Polsce,
  2. Wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych w zakresie problematyki Ormian Polskich i Ormian w Polsce oraz działalności na rzecz ormiańskiej mniejszości narodowej w Polsce,
  3. Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, lokalnych wspólnot oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie w Polsce; popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminację,
  4. Rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych między przedstawicielami różnych krajów, społeczności i związków wyznaniowych służące nawiązaniu współpracy, rozwoju demokracji, kultury, sztuki, miejsc pracy, oświaty, zapobieganiu nierównościom i dyskryminacjom społecznym,
  5. Wspieranie rozwoju i ścisła współpraca ze Świętym Apostolskim Kościołem Ormiańskim.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Sona Abrahamyan, członek Zarządu
Kuba Wesołowski, członek Zarządu
Michał Mirski, członek Zarządu
Artur Wiercioch, członek Zarządu
Hraczja Bojadżjan, Prezes Stowarzyszenia
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej