Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja "Po Ludzku do Zwierząt - Przyjazna Łapa"

Fundacja "Po Ludzku do Zwierząt - Przyjazna Łapa"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
500 851 385
Adres rejestrowy
Ulica
Czartoryskich 8
Kod pocztowy
24-100
Miejscowość
Puławy
Województwo
lubelskie
Powiat
puławski
Gmina
Puławy
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000419201
REGON
06140890800000
NIP
7162813091
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2016
Ludzie
Liczba członków
6
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Fundacja:

500 851 385

biuro@przyjaznalapa.pl

Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt - Przyjazna Łapa została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 21 marca 2012 roku, natomiast w dniu 25 kwietnia 2012 została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419201.

Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt - Przyjazna Łapa ma na celu pomoc naszym najmniejszym przyjaciołom – zwierzętom. Naszą działalność kierujemy do każdego pokolenia. Do młodszych dzieci, starszych dzieci, młodzieży, osób dorosłych, osób starszych. Działamy na terenie miasta Puławy i najbliższych okolic od kwietnia 2012r. Dążymy do tego aby jak najmniej zwierząt cierpiało. Chcemy zapewnić każdemu zwierzęciu pomoc czy to poprzez karmę, leczenie, czy zmienienie warunków bytowych.

Naszym celem jest ochrona zwierząt - w szczególności psów, niesienie pomocy potrzebującym i krzywdzonym zwierzętom przez ich właścicieli - w szczególności psom, wspieranie placówek świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym, podejmowanie interwencji w przypadku znęcania się nad zwierzęciem, w tym składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w Sądach oraz przed innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, wsparcie zwierząt osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej , edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania prawa w tym obszarze, promocja i organizacja wolontariatu.

Duży nacisk kładziemy na wsparcie zwierząt osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Takim zwierzętom i ich właścicielom praktycznie nikt nie pomoże, są zostawiani sami sobie. Takie osoby często są stawiane pod ścianą…. albo opłacą kosztowne leczenie, albo stracą przyjaciela…

Kolejnym punktem w naszej działalności są Interwencje na terenie miasta Puławy (i jeśli mamy możliwości również na terenie najbliższych okolic) - dzięki którym często zmieniamy byt krzywdzonych zwierząt na ten lepszy. Na swoim koncie posiadamy wygrane rozprawy Sądowe za znęcanie się nad zwierzętami przez ich właścicieli.

Ponadto pomagamy puławskiemu schronisku dla bezdomnych zwierząt. Przekazujemy karmę, akcesoria lub przeznaczamy część 1% na potrzeby Schroniska.

Nasza Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, wszystkie środki finansowe jakie udaje nam się pozyskać są od darczyńców, ze zbiórek publicznych oraz 1%. Wszystkie środki finansowe przeznaczamy na działalność statutową i utrzymanie Fundacji. Koszty administracyjne jakie ponosimy to: wynajem lokalu, księgowa, ubezpieczenie, domena, serwer. W naszej Fundacji nikt nie pobiera wynagrodzenia z tytuły zajmowanego stanowiska w Fundacji. Wszyscy działamy charytatywnie z miłości do zwierząt.

Można nas wspomóc poprzez:

Przekazanie 1% podatku:

KRS 0000419201

Darowiznę:

Konto Fundacji BNP Paribas 22 2030 0045 1110 0000 0314 0860

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Zapis Statutu Fundacji: § 3 1.Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna. 2.Działalność nieodpłatna obejmuje wszystkie formy wymienione w § 2 pkt2 lit. d, e, f, zaś działalność wymieniona w § 2 pkt2 lit. a, b, c, g, może być realizowana również jako działalność odpłatna a. organizowanie stoisk informacyjno-edukacyjnych, happeningów mających na celu poszerzanie wiedzy służącej promocji celów Fundacji b. organizowanie programów edukacyjnych w szkołach, uczelniach wyższych c. pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt g.zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zwierząt
Odbiorcy działań

Zarząd

Agnieszka Śniegocka, Prezes
Karolina Stępień, Wiceprezes
Barbara Ziarek, Członek Zarządu
Arkadiusz Gozdek, Członek Rady Nadzorczej
Marlena Włodarkiewicz, Członek Rady Nadzorczej
Patrycja Iwan, Członek Rady Nadzorczej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
22203000451110000003140860
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej