Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja "Razem Więcej" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Stefana Batorego 12 lok. 25
Kod pocztowy
21-500
Miejscowość
Biała Podlaska
Województwo
lubelskie
Powiat
Biała Podlaska
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000417933
REGON
06140687800000
NIP
5372623616
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem fundacji było: 1. Wspieranie i promocja zdrowego stylu życia, upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, uzależnieniom, zaburzeniom i chorobom psychicznym oraz przestępczości wśród młodzieży i osób dorosłych. 3. Wspieranie i pomoc osobom niepełnosprawnym. 4. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy. 5. Promocja i organizacja wolontariatu. 6. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. 7. Działania na rzecz integracji społeczności lokalnych, krajowych i międzynarodowych. 8. Wspieranie, pomoc, aktywizacja osób starszych. 9. Przeciwdziałanie dyskryminacji grup społecznych i etnicznych; udzielanie wsparcia tym grupom. 10. Profilaktyka w zakresie zmniejszania nierówności społecznych oraz wyrównywania szans społecznych.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej