Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Dolnośląska Fundacja Przyjaciele

Dolnośląska Fundacja Przyjaciele
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
693 145 674
Adres rejestrowy
Ulica
Gliniana 58 11
Kod pocztowy
50-526
Miejscowość
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000417206
REGON
02185424300000
NIP
894-30-38-693
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją fundacji jest wspieranie dzieci i osób niepełnosprawnych oraz wyalienowanych społecznie. Celem działalności jest szeroko pojęte działanie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych społecznie. Działania fundacji realizowane są przez: Przystosowanie pomieszczeń lokalowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozyskiwanie środków na zakup sprzętu, jak i osprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do codziennego życia osób niepełnosprawnych. Pozyskiwanie i dostosowywanie sprzętu, osprzętu do indywidualnych potrzeb osób objętych opieką. Fundowanie sprzętu rehabilitacyjnego. Finansowanie i dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji poza granicami kraju, jeżeli takie leczenie nie jest możliwe w kraju. Nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi w celu uzyskania wsparcia rzeczowego i finansowego. Wspieranie i współtworzenie miejsc pracy chronionej. Tworzenie programów, projektów wspierających aktywizacje i rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie oraz osób opuszczających jednostki penitencjarne. Pomoc w pozyskiwaniu i fundowanie środków higieny, higieny osobistej, środków medycznych, artykułów spożywczych, odzieży. Pomoc w przystosowaniu pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie i zapewnienie przewozów osób objętych opieką Fundacji. Organizowanie zbiórek, kwest, aukcji, koncertów, imprez kulturalno-oświatowych. Współpraca z ośrodkami i instytucjami państwowymi oraz Organizacjami Pożytku Publicznego. Współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi kształcącymi w kierunkach: rehabilitacja, fizykoterapia, rewalidacja, resocjalizacja. Organizowanie i dofinansowanie wyjazdów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Współtworzenie programów readaptacyjnych dla osób opuszczających jednostki penitencjarne. Pomoc doraźna osobom opuszczającym jednostki penitencjarne.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama

Zarząd

Radosław Bednarski, Prezes Zarządu

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji