Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy warto być OPP? Standardy, obowiązki, przywileje Wszystkie informacje w jednym miejscu. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Fundacja "Wolna Wola"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
534 912 744
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Brak możliwości wizyt osobistych pod adresem rejestrowym.
Ulica
Wrocławska 2 lok. 4
Kod pocztowy
59-800
Miejscowość
Lubań
Województwo
dolnośląskie
Powiat
lubański
Gmina
Lubań
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000445562
REGON
02204571200000
NIP
6131572527
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Fundacji są:

  1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
  2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
  3. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
  4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
  6. Wspieranie dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, oraz uczniów i studentów uzdolnionych.
  7. Przeciwdziałanie narkomani i uzależnieniom wśród młodzieży i osób dorosłych.

Fundacja współpracowała bezinteresownie z PFRON, MSWiA - szczególnie w okresie konfliktu zbrojnego tj. napaści zbrojnej [określenie używane w mediach / polityce w latach 2023], zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę.

W ramach współpracy, organizacja monitorowała i analizowała przypadki wywierania wpływu na Ukrainę / obywateli Ukraińskich - tj. wpływów hamujących ruchy społeczeństwa demokratycznego w obronie wartości; szczególnie ze strony i w ramach przeciwdziałania wspieraniu agresji Rosji na Ukrainę w tym w zakresie wspierania Rosji finansowo / militarnie przez korporacje zachodnie, które dywersyfikowały kapitał przed wejściem na rynek wschodni; konkretnie Rosji.

Przypadki takie były zgłaszane każdorazowo do MSWiA, następnie do KAS, celem wnioskowania o sprawdzenie czy nie jest zasadne powołanie Zarządu sukcesywnego, składającego się [zgodnie z ustawą] z osób; które wyznaczone po uznaniu wniosku za zasadny i stwierdzeniu. że zachowania opisane w ustawie miały miejsce [niezgodne ze strony pierwotnych reprezentantów / pełnomocników] prowadziły polityka / dokonywały korekty w polityce firmy.

W ramach współpracy z PFRON, wnioskowane były niejednokrotnie pomysły [nie o granty], które później miały i były przedstawiane na etapie konsultacji ustaw, pod kątem osób niepełnosprawnych, ze szczególnym nastawieniem ustawy o drogach publicznych, w tym optowaniem za zmianą tj. reakolokacją znaków drogowych, z chodnika - w związku z nowelizacją, w uzasadnionych przypadkach - min. zmiany definicji chodnika - co wykluczało możliwość parkowania w szerszym niż do tej pory zakresie, co powodowało, iż znaki drogowe dot. postoju, zatrzymania się - szczególnie znajdujące się na w obrębie chodnika - były zbędne.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej