Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Szafarni

Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Szafarni
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Miejscowość
Szafarnia
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
nowomiejski
Gmina
Kurzętnik
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000414750
REGON
28138656200000
NIP
8771476058
Rok powstania
2012
Rok zakończenia działalności
2020
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania Stowarzyszenia był wszechstronny i zrównoważony rozwój społeczny, kulturalno-ekologiczny, edukacyjny i gospodarczy wsi Szafarnia. Cel ten realizowany był poprzez:

 1. inicjowanie i organizowanie spotkań, szkoleń, wykładów, konkursów, plenerów, imprez sportowo- rekreacyjnych, akcji i festynów charytatywnych oraz warsztatów edukacyjno-krajoznawczych dla różnych grup docelowych na rzecz różnych grup wiekowych społeczeństwa lokalnego oraz na rzecz osób niepełnosprawnych
 2. promowanie walorów turystycznych i rekreacyjnych wsi w formie działalności wydawniczej, elektronicznej, wystawienniczej i prasowej
 3. materialne bądź finansowe wspieranie rozwoju edukacyjnego uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej
 4. podejmowanie wspólnych przedsięwzieć dotyczących zagospodarowania czasu wolnego przez dzieci i młodzież szczególnie w czasie wakacji np.: półkolonie letnie dla dzieci, kawiarenka internetowa itp.
 5. wspieranie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych
 6. zapewnienie conajmniej jednego pomieszczenia użyteczności publicznej we wsi (wieś Szafarnia nie posiada żadnych pomieszczeń publicznych)
 7. poprawę estetyki wsi i jej walorów turystycznych, w tym zagospodarowania zaniedbanego stawu wiejskiego
 8. działania z zakresu ekologii, ochrony roślin i zwierząt
 9. tworzenie małej infrastruktury informacyjno-sportowo-turystycznej wsi
 10. prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa lokalnego w zakresie:
  a) promocji zdrowia i zdrowego stylu życia
  b) równych praw kobiet i mężczyzn
  c) ochronę przyrody i krajobrazu
  d) rekreacji oraz aktywnego wypoczynku
  e) ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
 11. popieranie i rozwijanie inicjatyw własnych mieszkańców wsi
 12. wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich
 13. wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki oraz upowszechnianie sportu
 14. organizowanie przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji zdrowej żywności wraz z promocją i popularyzacją produktów lokalnych
 15. organizowanie imprez integracyjnych mieszkańców i gości wsi wraz z elementami popularyzyjąco-promocyjnymi
 16. inicjowanie i organizowanie partnerstw lokalnych, regionalnych i międzynarodowych umożliwiających realizację projektów w ramach dostępnych polskich i europejskich Funduszy Wspierających
 17. propagowanie wymiany miedzykulturowej oraz udział w wymianach międzynarodowych
 18. pracę społeczno-wolontariacką członków Stowarzyszenia podczas realizacji zadań z zakresu celów statutowych
 19. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej