Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Inicjatyw Międzykulturowych Furtke

Fundacja Inicjatyw Międzykulturowych Furtke
Kontakt
Telefon
42 207 90 52
Telefon
42 207 90 52
Adres rejestrowy
Ulica
Wierzbowa 2 lok. 8
Kod pocztowy
91-426
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000413470
REGON
10139098000000
NIP
725-20-59-309
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Wzbogacanie edukacji społeczeństwa, m.in. poprzez wspieranie działań edukacyjnych kształtujących tożsamość regionalną, zaznajamianie z kulturą i dorobkiem innych narodowości,
  2. pomoc instytucjom edukacyjnym przy organizacji kontaktów międzynarodowych,
  3. podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, naukowych i kulturalnych służących propagowaniu wiedzy z zakresu kultury, tradycji i historii regionalnej zarówno w kraju jak i zagranicą,
  4. podejmowanie i wspieranie działań zarówno na obszarze kraju jak i zagranicą na rzecz rozwoju turystyki kulturowej, krajoznawstwa i ochrony dziedzictwa kulturowego,
  5. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji, aktywizacji i równych szans dostępu do wiedzy grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z obszarów zacofanych gospodarczo, oraz osób starszych,
  6. podejmowanie i wspieranie działań ekologicznych na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
  7. podejmowanie działań na rzecz ochrony regionalnego folkloru i tradycji, oraz rzemiosła,
  8. wspieranie szkół i innych instytucji we wprowadzaniu inicjatyw edukacyjnych, wzbogacania oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  9. popularyzowanie dorobku różnych kultur, w szczególności kultury żydowskiej,
  10. kształtowanie postaw prospołecznych: otwartości i tolerancji, przełamywania stereotypów i uprzedzeń etnicznych, kulturowych i społecznych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Agnieszka Marchewa, wiceprezes
Monika Pacha, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej