Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Koszykowa 51A lok. 13
Kod pocztowy
00-659
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000412377
REGON
146028040
NIP
9512354289
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

"Razem możemy zrobić więcej"

Włącz się w budowę społeczeństwa obywatelskiego i wesprzyj działalność MISO

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO) to niezależna i niedochodowa organizacja pozarządowa (fundacja), ustanowiona przez Mateusza Komorowskiego w dniu 13 stycznia 2012 roku w Warszawie, której motto brzmi: „Razem możemy zrobić więcej”. Jest apartyjna, nie związana z żadnym wyznaniem i nie prowadzi działalności gospodarczej - działa społecznie (non profit, pro publico bono).

Celem Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiegojest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich oraz działanie na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju, a w szczególności:      

 • pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy i kwalifikacji przydatnych obywatelom w ich działalności społeczno-politycznej oraz aktywności zawodowej;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • propagowanie samorządności;
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej;
 • ułatwianie obywatelom kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;
 • rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 • promocja i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • upowszechnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.

W ramach działalności statutowej Fundacji funkcjonuje Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO), które jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku.

About

The International Institute of Civil Society (MISO) is an independent, not-for-profit non-governmental organization (Foundation) established by Mateusz Komorowski on the 13th of January of 2012 in Warsaw. The Institute’s motto is Together We Can Do More. It is not bound by religious beliefs or aimed at generating profit – it acts as a non-profit organisation, pro bono publico.

The aim of the International Institute of Civil Society is to promote the idea of Civil Society, encourage citizens to take part in public activities and engage them to actively participate in civil and economic activities of the state, in particular by:

 • Helping citizens to obtain and spread knowledge and qualifications that are crucial for members of society in their social and political activities;
 • Supporting all activities aimed at the development of local communities;
 • Popularising civil rights and civil liberties, as well as human rights and activities that; support the development of democracy;
 • Supporting local communities;
 • Strengthening European integration, international cooperation and cross-national communication;
 • Facilitating citizens' contact with international institutions and organizations;
 • Raising national, civic, and cultural awareness;
 • Popularising sports and tourism;
 • Promoting and protecting environmental heritage;
 • Popularising public order and security, as well as counter-acting social pathologies;
 • Contributing to economic development and entrepreneurship.

The International Institute of Civil Society’s Centre for Analysis (CA MISO) is an expert-analytical unit established in 2017, functioning within the statutory framework of the Institute.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Razem możemy zrobić więcej!
Włącz się w budowę społeczeństwa obywatelskiego i wesprzyj działalność MISO.
50,00 zł
Darowizna na cele statutowe
100,00 zł
Darowizna na cele statutowe
150,00 zł
Darowizna na cele statutowe
Razem możemy zrobić więcej!
Włącz się w budowę społeczeństwa obywatelskiego i wesprzyj działalność MISO.
50,00 zł
Darowizna na cele statutowe
100,00 zł
Darowizna na cele statutowe
150,00 zł
Darowizna na cele statutowe
Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Zarząd

Mateusz Komorowski, Fundator & Prezes
Maciej Pisz, Wiceprezes
Annemarie Vanlangendonck, Sekretarz
Stefan Kabat, Członek Zarządu
Maciej Wewiór, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
38154012872001680188320001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej