Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Edukacji "Synergia"

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Edukacji "Synergia"
Kontakt
Telefon
91 307 07 22
Adres rejestrowy
Ulica
Reduty Ordona 58 lok. 8
Kod pocztowy
71-202
Miejscowość
Szczecin
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000410582
REGON
32118749300000
NIP
852-25-96-740
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia" jest organizacją wspierającą przedsiębiorczość zarówno wśród pracodawców, pracowników, uczniów jak i osób wchodzących bądź powracających na rynek pracy. Wspieramy wszelkie formy edukacji ponieważ wierzymy, że "im więcej wiesz tym większe masz możliwości".

Realizując różnorodne działania staramy się niwelować dysproporcje w regionach poprzez m.in. pomoc przy podnoszeniu kwalifikacji czy też przekwalifikowaniu się, doradztwo (edukacyjno-zawodowe) oraz różnego rodzaju kursy i szkolenia.

Nasze główne cele to:

  • Aktywne wspieranie edukacji,
  • Wsparcie rozwoju gospodarczego,
  • Integracja społeczna obywateli,
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
  • Promocja działalności społecznej.

Nasze założenia realizujemy poprzez organizację szkoleń oraz doradztwa indywidualnego dla osób chcących z własnej inicjatywy poszerzać swoją wiedzę; promowanie edukacji na obszarach wiejskich; aktywne wspieranie wdrażania innowacyjnych form nauczania; organizowanie zajęć pozalekcyjnych, przygotowujących do szkolnych egzaminów końcowych; wsparcie dla organizacji doradztwa oraz opieki psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów placówek oświatowych itp. Współpracujemy z różnego rodzaju instytucjami a grono naszych współpracowników i sympatyków stale się poszerza.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
księgowość, zarządzanie finansami
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej