Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Integracyjne na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Noe"

Stowarzyszenie Integracyjne na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Noe"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Wybudówka Biała 9
Kod pocztowy
82-340
Miejscowość
Tolkmicko
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
elbląski
Gmina
Tolkmicko
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000408283
REGON
28136862400000
NIP
578-31-09-341
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszymi celami są:
Inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych,
Organizowanie działań o charakterze informacyjnym i szkoleniowym,
Promowanie aktywności i działalności o charakterze rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych,
Rozwój społeczności lokalnej w sportach wodnych i turystyki wodnej,
Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego ludzi zdrowych a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rewalidacyjnej,
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
Wspieranie działań na rzecz seniorów,
Działania na rzecz dzieci i młodzieży (niepełnosprawnej, zdrowej) w tym wypoczynku,
Ochrona i promocja zdrowia,
Propagowanie idei tolerancji i ochrony praw człowieka,
Działalność z dziedziny edukacji, kultury i sportu,
Wspieranie inicjatyw społecznych,
Wspieranie działań mających na celu aktywizację, rozwój i integrację społeczności lokalnej,
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
Promocja i organizacja wolontariatu.

Swoje cele realizujemy poprzez:
Integrowanie lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych,
Współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,
Przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
Organizowanie szkoleń, warsztatów, szkoleń zawodowych,
Monitoring i budowanie diagnoz potrzeb osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie badań i analiz dotyczących osób niepełnosprawnych,
Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych,
Organizowanie kampanii społecznych,
Doradztwo dla stowarzyszeń i grup samopomocy,
Organizacja imprez kulturalnych i sportowych,
Prowadzenie szerokiej działalności wydawniczej, wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa dziecka
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej