Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Integracyjne na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Noe"

Stowarzyszenie Integracyjne na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Noe"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Wybudówka Biała 9
Kod pocztowy
82-340
Miejscowość
Tolkmicko
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
elbląski
Gmina
Tolkmicko
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000408283
REGON
28136862400000
NIP
578-31-09-341
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszymi celami są:
Inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych,
Organizowanie działań o charakterze informacyjnym i szkoleniowym,
Promowanie aktywności i działalności o charakterze rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych,
Rozwój społeczności lokalnej w sportach wodnych i turystyki wodnej,
Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego ludzi zdrowych a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rewalidacyjnej,
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
Wspieranie działań na rzecz seniorów,
Działania na rzecz dzieci i młodzieży (niepełnosprawnej, zdrowej) w tym wypoczynku,
Ochrona i promocja zdrowia,
Propagowanie idei tolerancji i ochrony praw człowieka,
Działalność z dziedziny edukacji, kultury i sportu,
Wspieranie inicjatyw społecznych,
Wspieranie działań mających na celu aktywizację, rozwój i integrację społeczności lokalnej,
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
Promocja i organizacja wolontariatu.

Swoje cele realizujemy poprzez:
Integrowanie lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych,
Współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,
Przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
Organizowanie szkoleń, warsztatów, szkoleń zawodowych,
Monitoring i budowanie diagnoz potrzeb osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie badań i analiz dotyczących osób niepełnosprawnych,
Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych,
Organizowanie kampanii społecznych,
Doradztwo dla stowarzyszeń i grup samopomocy,
Organizacja imprez kulturalnych i sportowych,
Prowadzenie szerokiej działalności wydawniczej, wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa dziecka
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej