Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Alter Eko
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
502 627 651
Adres rejestrowy
Ulica
Nowowiejska 1/3 lok. 24
Kod pocztowy
00-643
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000448852
REGON
14650693000000
NIP
521-36-43-322
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja alter eko aktywnie działa w obszarze ekologii i ochrony środowiska, skupiając się na edukacji ekologicznej, rzecznictwie oraz działaniach strażniczych w tym obszarze. Oprócz realizacji dużych projektów edukacyjnych, Fundacja stale współpracuje z nauczycielami i placówkami oświatowymi, a także organizuje lokalne działania aktywizujące społeczność. Fundacja współpracuje również aktywnie z radami seniorów, wspierając ich działania na rzecz warszawskiej zieleni miejskiej. W ostatnich 5 latach Fundacja przeprowadziła ponad 10 projektów edukacji ekologicznej realizowanych w mazowieckich placówkach oświatowych (projekty realizowane ze środków WFOŚiGW, FIO oraz własnych środków finansowych samorządów: m.in. "Zieleń i kropka", "Ekoenergetyczni", "Ogród z energią", "Ekolab" "Odzyskomania", "Naturalnie zaangażowani"). W ramach realizacji projektów Fundacja prowadziła liczne warsztaty edukacji ekologicznej, szkolenia dla nauczycieli i edukatorów oraz opracowywała materiały edukacyjne oraz pomoce naukowe dla uczniów i nauczycieli.
Fundacja alter eko szczególnie aktywnie działa w obszarze gospodarki odpadowej oraz zieleni miejskiej.
Fundacja jest również organizatorem pikników, konferencji i zielonych eventów. W 2015 roku zorganizowała konferencję z udziałem Bei Johnson, orędowniczki ruchu bezodpadowego, w której uczestniczyło ponad 200 osób, a w listopadzie 2017 roku fundacja zorganizowała pierwsze w Polsce Tragi Zero Waste, które odwiedziło ponad 1200 osób (ponad tona zebranych elektroodpadów). W 2015 roku fundacja prowadziła projekt, finansowany ze środków EOG. którego celem był społeczny monitoring wdrażania ustawy o odpadach. Fundacja jest autorem raportu analizującego stan gospodarki odpadowej w woj. mazowieckim. Fundacja w akcjach edukacyjnych sciśle współpracuje z organizacjami odzysku. Członkowie Fundacji są autorami opracowań i raportów nt. prawidłowego postępowania z odpadami (m.in. podręcznika dla studentów SGH).
Od 2014 roku Fundacja realizuje program dla szkół "Odzyskomania", który zrzesza ponad 300 placówek oświatowych z całej Polski. Szkoły należące do programu realizują zbiórki elektroodpadów w zamian otrzymując nagrody, m.in. książki, sadzonki drzew i krzewów, sprzęt do prowadzenie doświadczeń, multimedia, czy zabawki dla młodszych uczestników. Program ma charakter edukacyjny oraz kształtuje właściwe postawy postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Ponadto Fundacja realizuje warsztaty i szkolenia o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, na zlecenie szkół i przedszkoli (ponad 100 przeprowadzonych warsztatów i szkoleń).
Fundacja ściśle współpracuje z uczelniami (m.in. SGGW i Politechniką Warszawską, SGH) w zakresie wymiany doświadczeń i promowania dobrych praktyk w zakresie ochrony przyrody i ochrony atmosfery i Gospodarki Cyklu Zamkniętego.
Od czerwca 2017r. Fundacja współpracuje z Zarządem Zieleni w Warszawie, realizując projekt mający na celu aktywizację mieszkańców na rzecz lokalnej zieleni, oraz zakładania ogródków przyprzedszkolnych i przyszkolnych w Warszawie. W okresie wrzesień - listopad 2017 r. Fundacja założyła 6 ogrodów przy szkołach i przedszkolach oraz przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli dotyczące ogrodów. W ramach działań posadzonych zostało ponad 800 krzewów, kwiatów i ziół, oraz kilkanaście drzew. Fundacja przygotowuje także publikację dla nauczycieli dotycząca ogrodów oraz jeszcze w listopadzie uruchomi forum dla nauczycieli ogrodników.
Fundacja zrealizowała ponadto projekt "Akcja: zieleń" dofinansowany ze środków ASOS, którego celem było pobudzanie świadomości ekologicznej wśród seniorów. Jednym z głównych realizowanych zadań w projekcie były lokalne wycieczki przyrodnicze (w tym m.in. ornitologiczne i dendrologiczne) dla uczestników projektu. W ramach projektów założonych zostało 5 ogrodów w przestrzeni miejskiej, w której spotykają się i korzystają z nich osoby w wieku senioralnym.
Fundacja stara się także docierać z wiedzą i edukacyjnym przekazem prośrodowiskowym do szerokich grup odbiorców m.in. poprzez dzielenie się wiedzą w audycjach radiowych, szkoleniach czy webinariach, a także poprzez inicjowanie akcji społecznych (targi tematyczne, pikniki).

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
30.05.2014
W ostatni weekend 24 maja, 85 pracowników – wolontariuszy UPS Polska zaangażowało się społecznie na rzecz ochrony przyrody i posadziło łącznie 300 krzewów oraz 50 drzew na terenie Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Pomysł ten został zrealizowany we współpracy z Fundacją Alter Eko, jako część globalnej kampanii „2 miliony drzew UPS”, która została zapoczątkowana w roku ubiegłym.
Publicystyka
28.12.2015
Fundacja alter eko opracowała raport „Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami na Mazowszu” wraz z rekomendacjami, który stanowi wynik kompleksowego monitoringu przeprowadzonego na terenie Mazowsza od marca do czerwca 2015 r. Badaniami objętych zostało 100 gmin. Zapoznaj się z wynikami oraz opracowanymi rekomendacjami.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animowanie działań wspólnot lokalnych
miasto, ruchy miejskie
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój

Zarząd

Kamila Musiatowicz, Prezes Fundacji
Magdalena Krajewska, Wiceprezes Fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej