Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Na Wspak w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Kosynierska 15 lok. 15
Kod pocztowy
60-241
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000468613
REGON
30249572300000
NIP
779-24-15-512
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia "Na Wspak" jest inicjowanie i prowadzenie kompleksowej działalności wspierającej - pomoc, terapia, integracja, aktywizacja, edukacja. Naszą misją jest inspirować, wspierać i działać dla ludzi. Wspieramy w rozwoju, w potrzebie, z ciekawością i otwartością na różne rozwiązania. Jesteśmy osobami, które od lat pracują w różnych instytucjach, organizacjach, ośrodkach pomocy społecznej czy poradniach zdrowia. Mamy doświadczenie nie tylko zawodowe ale i osobiste w relacjach zarówno z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, jak też z ludźmi starszymi, schorowanymi, niepełnosprawnymi, będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Wielokrotnie okazywało się, zarówno w sferze doświadczeń zawodowych jak i prywatnych, że standardowe rozwiązania oferowane osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami nie są wystarczające lub nie trafiają w aktualne potrzeby. Stąd pomysł, by stworzyć niebanalne stowarzyszenie NA WSPAK, by móc pokonywać bariery fizyczne, jak również te tkwiące w naszych głowach; przełamywać stereotypy, niemoc administracyjną oraz tendencje do pesymistycznego postrzegania świata. Bez względu na to, kim jesteśmy i na jakim etapie życia się znajdujemy, jakie role pełnimy, z czym się aktualnie zmagamy, warto przez chwilę spojrzeć na siebie trochę inaczej - może właśnie NA WSPAK.

Naszymi celami statutowymi są:

 • pomoc społeczna, w szczególności pomoc osobom starszym, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom niepełnosprawnym oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
 • upowszechnianie, ochrona oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz promocja i rozwijanie integracji międzypokoleniowej;
 • działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
 • współpraca międzynarodowa, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminowanych, osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin i osób pozostających w niekorzystnej sytuacji życiowej;
 • działalność charytatywna;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność kulturalna i artystyczna;
 • działalność promująca ekologię oraz zdrowy styl życia;
 • reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa dziecka
prawa konsumentów
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej