Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Podkarpacka Fundacja Pomocy i Rozwoju
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Książąt Czartoryskich 29
Kod pocztowy
37-500
Miejscowość
Szówsko
Województwo
podkarpackie
Powiat
jarosławski
Gmina
Wiązownica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000445180
REGON
18092654500000
NIP
792-22-88-705
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele statutowe Fundacji:

 1. Działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej, narodowej i kulturowej, pielęgnowanie polskości, a także podtrzymywanie patriotyzmu i tradycji narodowych oraz regionalnych.
 2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 3. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym praw konsumentów, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 4. Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, w szczególności działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 5. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 6. Pomoc Polonii i Polakom za granicą oraz promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 7. Pomoc społeczna oraz działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 8. Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej m.in. z powodu choroby, niepełnosprawności, ubóstwa, starości, długotrwałego pozostawania bez pracy oraz ofiarom wypadków i osobom pokrzywdzonym przestępstwami.
 9. Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży.
 10. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym.
 11. Wspieranie i prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowo-wychowawczej, edukacyjnej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej