Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie MDPM
Kontakt
Telefon
730 000 721
Adres rejestrowy
Ulica
Strażacka 35 lok. 5
Kod pocztowy
42-300
Miejscowość
Myszków
Województwo
śląskie
Powiat
myszkowski
Gmina
Myszków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000470658
REGON
24332238500000
NIP
577-19-76-061
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
64
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie powstało w marcu 2013r. z inicjatywy młodych mieszkańców powiatu myszkowskiego w woj. śląskim. Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej swoich członków.

Stowarzyszenie ma za zadanie realizować swoje cele do których należą m.in.:

  • kreowanie i wspieranie wszechstronnego i perspektywicznego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego Powiatu Myszkowskiego,
  • kształtowanie świadomości obywatelskiej,
  • promowanie idei samorządności i wspieranie społecznych inicjatyw lokalnych,
  • ochrona i upowszechnianie dziedzictwa narodowego oraz tradycji i wysokich wartości moralnych,
  • promowanie i upowszechnianie kultury, oświaty, sportu, turystyki i rekreacji,
  • promowanie i ochrona zdrowia i środowiska naturalnego,
  • aktywizacja zawodowa, gospodarcza i społeczna młodzieży i dorosłych,
  • wspierania integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Pragniemy realizować wyznaczone cele pracę społeczną członków Stowarzyszenia na rzecz środowiska lokalnego, z nieustającym zapałem i życiowym optymizmem.

Stowarzyszenie w swojej działalności zakłada przede wszystkim troskę o wizerunek Powiatu Myszkowskiego i gmin w nim zrzeszonych jako regionu otwartego na zmiany, rozwojowego, pełnego nadziei, wykorzystującego pozabudżetowe fundusze, przyjaznego dla inwestorów, ciekawego dla młodych i pełnego perspektyw, opartych na pracy i zaufaniu społecznym.

Stowarzyszenie na chwile obecną działa na zasadzie odpłatnej działalności pożytku publicznego i w ramach tego realizuje kilka zadań podejmowanych uchwałami Zarządu. Należą tutaj m.in. organizacja pozaszkolnych zajęć rekreacji ruchowej - Zumba, aerobik na terenie kilku powiatów woj. śląskiego, działalność doradcza w zakresie pomocy osobom bezrobotnym w sporządzaniu biznesplanów i pozyskiwaniu funduszy na aktywizację zawodową i podjęcie działalność gospodarczej, prowadzenie biura rachunkowego w Myszkowie niosącego pomoc nowym przedsiębiorcom, Spotkania z doradcami zawodowymi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Tomasz Studnicki, II Z-ca Prezesa Zarządu, Skarbnik
Anna Diakowska, Członek Zarządu
Karol Kubara, Członek Zarządu
Artur Mizgała, I Z-ca Prezesa Zarządu
Aleksandra Cogiel, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej