Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Flexi Mind
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
502 533 647
Telefon
77 454 86 67
Adres rejestrowy
Ulica
Ozimska 12
Kod pocztowy
46-053
Miejscowość
Dębska Kuźnia
Województwo
opolskie
Powiat
opolski
Gmina
Chrząstowice
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Lokal jest na parterze ale niestety trzeba wejść na 6 schodków.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000486043
REGON
16156253000000
NIP
991-04-97-290
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Nasze cele to:

  1. Promowanie równości kobiet i mężczyzn.
  2. Promowanie godzenia życia rodzinnego z zawodowym.
  3. Promowanie idei gender - płci społeczno-kulturowej.
  4. Promowanie gender mainstreaming.
  5. Działania na rzecz zniesienia wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, rasę.
  6. Wspieranie praw i ochrona obywateli dyskryminowanych ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, rasę.

Specjalizujemy się w pracy z osobami z obszarów wiejskich, a także po 50 roku życia.

W naszym gronie są eksperci i ekspertki z zakresu promowania równości płci kobiet i mężczyzn, równości płci, rozwoju osobistego, coachowie.

Zachęcamy organizacje pozarządowe do wspólnej realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i świadomościowych skierowanych do kobiet i mężczyzn od 16 roku życia.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Ogłoszenia
14.10.2020
Opole
Organizacja oferuje pracę, współpracę
WSPARCIE W PANDEMII DLA OSÓB W WIEKU 60+ REMEDIUM NA KORONAWIRUSA – USŁUGI SĄSIEDZKIE Fundacja Flexi Mind prowadzi nabór do projektu „Usługi sąsiedzkie w Aglomeracji Opolskiej” - do 20.10.2020 r. Cel: wsparcie osób w wieku 60+ o ograniczonych możliwościach samodzielnego zaspakajania podstawowych potrzeb, np. robienie zakupów, ugotowanie posiłku, zachowanie higieny osobistej itp.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Joanna Jeleniewska, wiceprezeska
Rafał Sieradzan, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej