Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji - Sekcja Polska - Region Przemyśl

International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji - Sekcja Polska - Region Przemyśl
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
667 666 090
Telefon
16 677 35 34
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
Środa godz. 9.00 - 12:00 (stały dyżur) członkowie Prezydium tel. 16 677 35 34. Poza dyżurem kontakt komórkowy lub mailowy.
Ulica
Bohaterów Getta 1
Kod pocztowy
37-700
Miejscowość
Przemyśl
Województwo
podkarpackie
Powiat
Przemyśl
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000412332
REGON
18062885900000
NIP
7952510344
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2014
Ludzie
Liczba członków
250
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

International Police Association - Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji to największa międzynarodowa organizacja policyjna na świecie zrzeszająca ponad 400 000 policjantów w 68 krajach członkowskich. W założeniu niezawisłe, łączące wszystkie policyjne służby, bez względu na stopnie, wykształcenie, pleć, rasę, kolor skóry, mowę, religię i neutralnie politycznie.

Dewiza stowarzyszenia - "Służyć poprzez przyjaźń".

Przemyski Region Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA - Sekcja Polska powstał w dniu 22 marca 2007 roku i w swoich szeregach skupia 250 członków. Wspólnie z dwunastoma innymi regionami tworzy Podkarpacką Grupę Wojewódzką IPA liczącą ponad 1700 członków. Przemyski Region IPA opowiada się za współpracą ze wszystkimi regionami i grupami wojewódzkimi w kraju oraz ze wszystkimi sekcjami narodowymi w duchu wzajemnego zrozumienia i pomocy.

Celem IPA jest jednoczenie czynnych i byłych funkcjonariuszy służb policyjnych, poprzez nawiązywanie kontaktów i wzajemną pomoc oraz angażowanie się w działalność społeczną i kulturalną. Jej głównym zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy policjantami na całym świecie oraz promowanie współpracy lokalnej i międzynarodowej. Bardzo ważnym elementem odnoszącym się do członkostwa jest jego rodzinny charakter.
Ponadto celami Stowarzyszenia są:
a) rozwój kontaktów kulturalnych pomiędzy jego członkami,
b) pogłębianie wiedzy ogólnej i wymiany doświadczeń zawodowych,
c) prowadzenie działalności charytatywnej i socjalnej,
d) podnoszenia prestiżu Policji i Straży Granicznej, a w szczególności poprzez poprawę stosunków między społeczeństwem, a tymi formacjami.
d) przyczynianie się do pokojowej koegzystencji narodów i utrzymania pokoju światowego.
Stowarzyszenie zobowiązuje się do zachowania podstaw zawartych w Deklaracji Praw Człowieka o treści przyjętej w 1948 r. przez Narody Zjednoczone. IPA Sekcja Polska jest neutralna wobec organizacji politycznych, związków zawodowych, wspólnot religijnych i związków wyznaniowych, kierując się w realizacji swych zadań jedynie celami ideowymi Stowarzyszenia. Bardzo ważnym elementem odnoszącym się do członkostwa jest jego rodzinny charakter.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Zakres odpłatnej działalności pokrywa się z regulacją statutową, a przede wszystkim w zakresie imprez: sportowych, rekreacyjnych, szkoleniowych, turystycznych

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
literatura, czasopisma
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
profilaktyka uzależnień
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Jan Faber, Przewodniczący
Wojciech Skorża, Sekretarz
Monika Rosicka-Gargol, Z-ca Sekretarza
Damian Chabko, Członek Prezydium
Alicja Fejdasz, Skarbnik
Cezary Cieplak, Członek Prezydium
Bogusław Kasprowicz, Członek Prezydium
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
04109027500000000137098244
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej