Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych "INPRO"

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych "INPRO"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
721 109 179
Adres rejestrowy
Ulica
Jagiellońska 24
Kod pocztowy
35-025
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000497730
REGON
18107786400000
NIP
813-36-87-276
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
17
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. rozwijanie i promowanie współpracy międzynarodowej,
 2. promowanie integracji z Unią Europejską,
 3. promowanie, rozwijanie i wspieranie międzynarodowości, zrozumienia kulturowego oraz tolerancji,
 4. wspieranie inicjatyw opartych na wymianie doświadczeń w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz jednostek rządowych na płaszczyźnie krajowej oraz międzynarodowej,
 5. wspieranie rozwoju trzeciego sektora,
 6. wprowadzanie i promowanie innowacji w gospodarce oraz rozwijanie nowych technologii i technik,
 7. rozwijanie, wspieranie oraz promowanie środowisk biznesu, organizacji pozarządowych oraz jednostek rządowych i samorządowych,
 8. rozwijanie kapitału ludzkiego w kraju i za granicą,
 9. podejmowanie działań i wspieranie społecznie odpowiedzialnego biznesu,
 10. wspieranie godnych warunków pracy oraz dialogu trójstronnego,
 11. rozwijanie i wspieranie gospodarki i przedsiębiorczości,
 12. promowanie i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego,
 13. promowanie i rozwijanie kultury, sztuki oraz dziedzictwa kulturowego,
 14. rozwijanie i wspieranie turystyki,
 15. promowanie i wspieranie demokracji,
 16. tworzenie społeczeństwa otwartego i rozumiejącego potrzeby ludzi niepełnosprawnych,
 17. rozwijanie i wspieranie społeczeństwa na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym,
 18. ochrona środowiska naturalnego oraz działanie na rzecz poprawy świadomości ekologicznej,
 19. wspieranie odnawialnych źródeł energii,
 20. rozwijanie i promowanie ochrony zdrowia, zdrowego stylu życia oraz sportu,
 21. wspieranie pomocy humanitarnej,
 22. wspieranie i pobudzanie rozwoju obszarów wiejskich,
 23. przeciwdziałanie dyskryminacji,
 24. rozwijanie ludzi młodych oraz wspieranie i promowanie inicjatyw podejmowanych przez nich,
 25. promowanie równości,
 26. wspieranie i rozwijanie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 27. wspieranie rozwoju członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. realizację programów, których charakter jest zbieżny z celami Stowarzyszenia
 2. prowadzenie działalności wydawniczej, badawczo - rozwojowej, naukowej oraz edukacyjnej,
 3. organizację szkoleń, konferencji oraz seminariów,
 4. prowadzenie szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji poszczególnych grup społecznych i zawodowych,
 5. organizowanie międzynarodowych programów wymiany,
 6. podejmowanie akcji charytatywnych,
 7. współpracowanie z instytucjami, organizacjami oraz jednostkami na szczeblu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym,
 8. prowadzenie działalności gospodarczej oraz takiej, która wspiera rozwój przedsiębiorczości,
 9. tworzenie sieci kontaktów w celu umożliwienia wzajemnej współpracy zarówno na skalę krajową jak i międzynarodową,
 10. prowadzenie consultingu dla międzynarodowych partnerów wyrażających chęć współpracy biznesowej lub poza biznesowej,
 11. podejmowanie inicjatyw skierowanych dla dzieci oraz ludzi młodych,
 12. prowadzenie działań lobbingowych na rzecz współpracy międzynarodowej,
 13. inicjowanie i wspieranie wolontariatu,
 14. uczestniczenie w szkoleniach, konferencjach oraz seminariach na szczeblu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
film
animacja społeczno-kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Beata Szmuc, Wiceprezes Zarządu
Gheorghe-Radu Mirea, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej