Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Po prostu życie"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Wesoła 29 lok. 4
Kod pocztowy
50-521
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000412325
REGON
02183723300000
NIP
899-27-34-211
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji "Po prostu życie" jest wspieranie edukacji, przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym i radzenia sobie z zadaniami życiowymi dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, inicjowanie i nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego. Jako psycholodzy z bogatym doświadczeniem zawodowym,skupiamy się na wieloaspektowym pomaganiu innym w kryzysowych sytuacjach, przeciwdziałamy patologiom społecznym, uzależnieniom, wykluczeniu społecznemu, rozwijamy i umacniamy postawy nastawione na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w dobie globalizacji i informatyzacji. Kooperujemy ponadto z organizacjami działającymi na rzecz wspierania rozwoju nauki, kultury, oświaty, zdrowia, rehabilitacji, ochrony środowiska naturalnego. Prowadzimy także działalność edukacyjną, wydawniczą, naukowo- badawczą.
Koncentrując się na profesjonalnym rozwiązywaniu problemów osób z różnych środowisk i grup wiekowych, wykorzystujemy współczesną wiedzę naukową z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii i innych nauk społecznych.
Swoje cele realizujemy poprzez prowadzenie wykładów, warsztatów, prelekcji, kursów i szkoleń, mediacji, coachingu psychologicznych konsultacji indywidualnych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych. Organizujemy i wspieramy ośrodki oferujące wieloaspektową pomoc w sytuacjach trudnych, w zakresie realizacji naszych celów statutowych podejmujemy także współpracę z władzami samorządowymi, innymi fundacjami i stowarzyszeniami, organizujemy i uczestniczymy w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Publikujemy artykuły, książki, poradniki, skrypty, przygotowujemy metody diagnostyczne, współpracujemy z ośrodkami naukowymi w kraju i poza nim. Wspieramy swoimi działaniami obszary gminne, promujemy zatrudnienie oraz aktywizację osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem, organizujemy wolontariat, działamy na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
taniec
literatura, czasopisma
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Joanna Kąkol, fundatorka
Dorota Chmielewska-Łuczak, członek zarządu, fundatorka
Alicja Senejko, członek zarządu, fundatorka
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej