Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
608 532 074
Telefon
85 733 36 42
Adres rejestrowy
Ulica
Pułkowa 5A lok. 34
Kod pocztowy
15-143
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Adres kontaktowy
Ulica
Sienkiewicza 46 lok. 42
Kod pocztowy
15-004
Miejscowość
Białystok
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000305386
REGON
20020915900000
NIP
542-30-80-026
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
16
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Jesteśmy regionalną organizacją pozarządową z siedzibą w Białymstoku. Działamy od 2008 r. w celu integrowania mieszkańców Podlasia wokół innowacyjnych i oryginalnych inicjatyw społecznych i obywatelskich. Członkami stowarzyszenia są uczniowie, a także studenci i absolwenci wyższych uczelni z całego regionu.
Stowarzyszenie skupia osoby aktywne w życiu społecznym, kulturalnym i akademickim Podlasia. Wspólnie realizujemy ciekawe i innowacyjne projekty społeczne w sferze edukacji, kultury, sportu i aktywności obywatelskiej. Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi, służbami mundurowymi, a także z instytucjami kultury i dziedzictwa narodowego. Naszymi partnerami są organizacje pozarządowe i twórcy kultury z krajów sąsiednich, m.in. z Białorusi i Ukrainy.

Naszą działalność prowadzimy w czterech obszarach:

 • projekty budzące aktywność obywatelską i rozwijające partycypację w sprawach lokalnych (organizacja debat i seminariów dotyczących polityki komunalnej; włączanie aktywności akademickiej i naukowej w regionalne życie społeczne i gospodarcze; coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Studenta; wsparcie małych miejscowości Podlasia w działaniach promocyjnych; wsparcie instytucjonalne grup nieformalnych),
 • przedsięwzięcia ożywiające wizualną przestrzeń miasta i angażujące społeczność lokalną we wspólne zagospodarowywanie przestrzeni (plenery graffiti; szkolenia urbanistyczne dla działaczy społecznych; wprowadzanie obiektów małej architektury; wsparcie mieszkańców w gospodarowaniu przestrzenią w ich najbliższym otoczeniu),
 • projekty edukacyjne (kursy artystyczne dla dzieci i młodzieży organizowane w okresie wakacyjnym i w czasie ferii zimowych; szkolenia stacjonarne i e-learningowe dla gimnazjalistów; warsztaty z digitalizacji organizowane w szkołach ponadgimnazjalnych),
 • cykle projektów sportowych (Mistrzostwa Polski w Turbogolfa, Podlaska Liga Turbogolfa, Podlaska Liga Bilardowa; rozgrywki w sporty starodawne),
 • projekty promujące dziedzictwo kulturowe i historię regionu (piknik rekonstrukcyjny Dzień Munduru - regionalne obchody rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie; Wielkoformatowa Galeria Sławnych Białostoczan - murale o tematyce historii lokalnej).

Stowarzyszenie prowadzi jedynie działalność statutową nieodpłatną i odpłatną; nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS. Działania te obejmują m.in.:

 • inspirowanie aktywnego udziału dzieci, młodzieży i osób dorosłych w życiu społecznym;
 • współdziałanie z publicznymi organami lokalnymi w dziedzinach rozwoju intelektualnego i osobistego;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów środowiska lokalnego;
 • wspieranie inicjatyw z zakresu integracji i edukacji obywatelskiej, kształtowanie wartości demokratycznych i europejskich;
 • propagowanie działań oraz edukacji w zakresie praworządności, wolności i praw obywatelskich, dobrego zarządzania, równości szans, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska;
 • rozwijanie współpracy i współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi, a także placówkami edukacyjnymi i uczelniami wyższymi.
  Nasza działalność zmierza do budzenia aktywności i wrażliwości Podlasian na działania prowadzące do rozwiązywania problemów lokalnych, zwiększania aktywności sportowej i kulturalnej oraz wzrostu partycypacji publicznej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
architektura, urbanistyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie lokalowe, techniczne
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej