Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie "Orkan Drzonów"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
68 321 18 36
Adres rejestrowy
Ulica
Drzonów 17
Kod pocztowy
66-014
Miejscowość
Drzonów
Województwo
lubuskie
Powiat
zielonogórski
Gmina
Świdnica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000305346
REGON
08026098300000
NIP
973-09-28-328
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

 • współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi w celu zaspakajania potrzeb członków stowarzyszenia i mieszkańców Drzonowa
 • organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych
 • udział w rozgrywkach sportowych i oświatowych
 • programowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych
 • inicjowanie i podejmowanie różnych działań na rzecz poprawy życia kobiet
 • podejmowanie działań na rzecz zaspakajania socjalnego wsi oraz współuczestnictwo w rozpoznawaniu potrzeb ludzi starszych, znajdujących się w trudnych warunkach życiowych
 • aktywny udział w życiu społecznym wsi poprzez prowadzenie działalności podstawowej dla zaspakajania społecznych potrzeb mieszkańców w zakresie polityki kulturalno-oświatowej
 • kształcenie i dokształcanie na terenie działania Stowarzyszenia
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • prowadzenie świetlicy środowiskowej
 • prowadzenie przedszkola bądź innych form wychowania przedszkolnego

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Odbiorcy działań

Zarząd

Kazimierz Tarnawski, członek
Bogusława Lesniak, sekretarz
Małgorzata Poleszczuk, skarbnik
Mariusz Osowski, wiceprezes
Ryszard Kmiecik, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej