Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie "Wspólna Przyszłość" przy Gimnazjum nr 2 w Koluszkach

Stowarzyszenie "Wspólna Przyszłość" przy Gimnazjum nr 2 w Koluszkach
Zakończyła działalność
Kontakt
Telefon
44 714 58 63
Telefon
44 714 58 63
Adres rejestrowy
Ulica
Mickiewicza 8
Kod pocztowy
95-040
Miejscowość
Koluszki
Województwo
łódzkie
Powiat
łódzki wschodni
Gmina
Koluszki
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000305249
REGON
10052313700000
NIP
728-26-91-584
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej gimnazjum nr 2 w Koluszkach, 2. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego, 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, 4. Działalność charytatywna na rzecz uczniów gimnazjum nr 2 w Koluszkach będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, 5. Wspomaganie działań szkoły na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 6. Pomoc w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, 7. Działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych, na rzecz integracji i współpracy różnych środowisk młodzieżowych, 8. Koordynowanie i inspirowanie inicjatyw młodzieży na terenie miasta i gminy, 9. Wspieranie dyrekcji gimnazjum nr 2 w Koluszkach w działaniach zmierzających do poprawy warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych, 10. Organizowanie i dofinansowanie wypoczynku dzieci, 11. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między instytucjami oświatowymi, 12. Upowszechnianie kultury, sztuki, tradycji oraz kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych, 13. Upowszechnianie działań ekologicznych, 14. Pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej