Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju
Kontakt
Telefon
32 757 11 30
Telefon
32 757 11 31
Adres rejestrowy
Ulica
Szkolna 4
Kod pocztowy
44-178
Miejscowość
Przyszowice
Województwo
śląskie
Powiat
gliwicki
Gmina
Gierałtowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000207203
REGON
27831937000000
NIP
9691388051
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju jest Stowarzyszeniem, powstałym na bazie działającej od sierpnia 2000 roku przy Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach niepublicznej placówki szkoleniowo - konsultacyjno - doradczej pod tą samą nazwą.

Centrum zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, gdzie 19 maja 2004 roku zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000207203.

Utworzenie Stowarzyszenia było motywowane potrzebą zrzeszenia ludzi nauki, psychologów, trenerów i wysokiej klasy specjalistów różnych dziedzin oraz reprezentowania ich interesów wobec władz administracji rządowej, samorządowej i innych instytucji.

W chwili obecnej liczba naszych członków wynosi 30 osób. Są to w głównej mierze wykładowcy, psychologowie, trenerzy, konsultanci unijni, audytorzy. W naszym gronie skupiamy ludzi, którzy wiedzę teoretyczną mają popartą długoletnim doświadczeniem i chcą się tym podzielić z innymi. Są to osoby kreatywne, wyszkolone i stale podnoszące poziom swoich kwalifikacji.

Głównym celem naszego działania jest:

  • szkolenie i dokształcanie młodzieży, nauczycieli, pedagogów, trenerów, pracowników samorządowych oraz przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych;
  • działanie na rzecz współpracy międzysektorowej samorządu, biznesu, instytucji i organizacji pozarządowych;
  • działanie na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży i osób zagrożonych bezrobociem;
  • troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;
  • dbanie o rozwój życia demokratycznego oraz o poszanowanie praw człowieka i obywatela wobec władz administracyjnych i instytucji państwowych i prywatnych;
  • dbanie o prawidłowy rozwój człowieka od poczęcia do późnej starości.

Skupiamy w naszych szeregach szeroki przekrój wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin - dzięki temu mamy bardzo bogatą ofertę skierowaną dla różnych odbiorców:
-dla osób indywidualnych;
-dla klientów biznesowych;
-dla instytucji;
-dla organizacji pozarządowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sztuki wizualne, wzornictwo
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej