Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju
Kontakt
Telefon
32 757 11 30
Telefon
32 757 11 31
Adres rejestrowy
Ulica
Szkolna 4
Kod pocztowy
44-178
Miejscowość
Przyszowice
Województwo
śląskie
Powiat
gliwicki
Gmina
Gierałtowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000207203
REGON
27831937000000
NIP
969-13-88-051
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju jest Stowarzyszeniem, powstałym na bazie działającej od sierpnia 2000 roku przy Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach niepublicznej placówki szkoleniowo - konsultacyjno - doradczej pod tą samą nazwą.

Centrum zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, gdzie 19 maja 2004 roku zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000207203.

Utworzenie Stowarzyszenia było motywowane potrzebą zrzeszenia ludzi nauki, psychologów, trenerów i wysokiej klasy specjalistów różnych dziedzin oraz reprezentowania ich interesów wobec władz administracji rządowej, samorządowej i innych instytucji.

W chwili obecnej liczba naszych członków wynosi 30 osób. Są to w głównej mierze wykładowcy, psychologowie, trenerzy, konsultanci unijni, audytorzy. W naszym gronie skupiamy ludzi, którzy wiedzę teoretyczną mają popartą długoletnim doświadczeniem i chcą się tym podzielić z innymi. Są to osoby kreatywne, wyszkolone i stale podnoszące poziom swoich kwalifikacji.

Głównym celem naszego działania jest:

  • szkolenie i dokształcanie młodzieży, nauczycieli, pedagogów, trenerów, pracowników samorządowych oraz przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych;
  • działanie na rzecz współpracy międzysektorowej samorządu, biznesu, instytucji i organizacji pozarządowych;
  • działanie na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży i osób zagrożonych bezrobociem;
  • troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;
  • dbanie o rozwój życia demokratycznego oraz o poszanowanie praw człowieka i obywatela wobec władz administracyjnych i instytucji państwowych i prywatnych;
  • dbanie o prawidłowy rozwój człowieka od poczęcia do późnej starości.

Skupiamy w naszych szeregach szeroki przekrój wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin - dzięki temu mamy bardzo bogatą ofertę skierowaną dla różnych odbiorców:
-dla osób indywidualnych;
-dla klientów biznesowych;
-dla instytucji;
-dla organizacji pozarządowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sztuki wizualne, wzornictwo
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej