Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa Oddział w Katowicach

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa Oddział w Katowicach
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 251 50 39
Telefon
32 251 50 39
Adres rejestrowy
Ulica
Narcyzów 2 lok. 20
Kod pocztowy
40-045
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000037148
REGON
27804340700000
NIP
954-25-23-880
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

1/przygotowanie młodzieży do zadań odpowiedzialnego rodzicielstwa opartego na ofiarnej miłości i wzajemnym szacunku małżonków; 2/upowszechnianie świadomości o niezbywalnym prawie do życia każdej istoty ludzkiej od momentu poczęcia do naturalnej śmierci oraz dążenie do wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń prawnych i socjalnych w tym względzie; 3/uświadamianie społeczeństwu istoty sztucznych poronień jako niszczenie życia niewinnych i bezbronnych istot ludzkich, a także ich różnorodnych negatywnych następstw; 4/upowszechnianie naturalnego planowania rodziny, którego stosowanie jest zgodne z normami etycznymi, sprzyja rozwojowi dojrzałej osobowości i miłości małżeńskiej i nie szkodzi zdrowiu; 5/rzetelne informowanie o istocie działania i szkodliwych następstwach stosowania środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych; 6/kształtowanie postaw sprzyjających posiadaniu potomstwa oraz podejmowanie działań dla zapewnienia podstawowych praw i potrzeb wszystkich dzieci, co rozstrzyga o prawidłowości rozwoju osobowego młodego pokolenia i gwarantuje rozwojową strukturę demograficzną społeczeństwa; 7/podejmowanie inicjatyw dla dobra rodziny.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej