Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Obywatelskie Biuro Interwencji - Ogólnopolska Organizacja Obywatelska

Obywatelskie Biuro Interwencji - Ogólnopolska Organizacja Obywatelska
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
58 555 11 42
Telefon
501 266 900
Telefon
58 555 11 42
Adres rejestrowy
Ulica
Artura Grottgera 4
Kod pocztowy
81-809
Miejscowość
Sopot
Województwo
pomorskie
Powiat
Sopot
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba OBI znajduje się na parterze budynku.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000245242
REGON
22007203500000
NIP
585-14-16-358
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Zgodnie z treścią aktualnego Statutu, celami naszego stowarzyszenia m.in. są:

 1. Budowa społeczeństwa obywatelskiego;
 2. Przeciwdziałanie zjawiskom korupcji i naruszaniu prawa;
 3. Szerzenie kultury prawnej, udzielanie porad i pomocy w tym zakresie, a nadto prowadzenie informacji i poradnictwa indywidualnego w zakresie obrony praw różnych grup społecznych, a nadto poradnictwa grupowego w zakresie zawodowym, prawnym, psychologicznym;
 4. Przeciwdziałanie samowoli, bezprawiu, omnipotencji wszelkiego rodzaju władz w stosunku do obywateli;
 5. Działanie na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych;
 6. Propagowanie uczciwości w życiu publicznym i prywatnym;
 7. Działania na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 8. Podejmowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 9. Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także działań wspomagających rozwój demokracji, a nadto ochrony i praw konsumentów, jak również praw pracowniczych bez względu na sposób i formę ich zatrudniania;
 10. Pomoc na rzecz osób samotnych i ubogich oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 11. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka;
 12. Działania na rzecz ochrony oraz egzekwowanie praw dziecka;
 13. Wspieranie działań społeczności lokalnych służących aktywizacji obywatelskiej w dziedzinach ze sfery zadań publicznych;
 14. Niesienie pomocy społeczna rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, a w tym zakresie sygnalizowanie władzom publicznym wszelkich zjawisk mających znamiona przemocy w rodzinie;
 15. Prowadzenie działalności w zakresie edukacji, nauki, oświaty, sportu, kultury i wychowania oraz promocji i ochrony zdrowia.
 16. Inicjowanie postępowań administracyjnych względnie przystępowanie do nich szczególnie w zakresie prawa budowlanego dotyczącego m.in. stanu technicznego obiektów budowlanych oraz ich ochrony konserwatorskiej;
 17. Inicjowanie postępowań sądowych względnie przystępowanie do toczących się postępowań w sprawach i na rzecz przez prawo określonych.

Prowadzone działania:
Obywatelskie Biuro Interwencji Ogólnopolska Organizacja Obywatelska zajmuje się budową oraz umacnianiem społeczeństwa obywatelskiego a nadto niesieniem pomocy tym wszystkim którzy tej pomocy potrzebują oraz oczekują, jak również zwalczaniem wszelkich przejawów korupcji oraz przeciwdziałaniem wszelkiego rodzaju patologiom społecznym, w szczególności zwalczaniem omnipotencji wszelkiego rodzaju władz w stosunku do obywateli, jak również społecznym monitorowaniem szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. Jako organizacja strażnicza (watchdog orgznization) zajmuje się monitorowaniem działalności władz publicznych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
prawa konsumentów
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Edward Zydorek, sekretarz
Henryka Pokorowska, zastępca przewodniczącego
Mirosław Rogacewicz, zastępca przewodniczącego
Jacek Wojciech Gibała, przewodniczący
Janina Łuksza, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej