Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
509 632 992
Adres rejestrowy
Ulica
Nowiny 2b
Kod pocztowy
80-020
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000291230
REGON
19304304000000
NIP
583-30-01-144
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
300
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Centrum Kultury jest:

  1. działalność na rzecz mniejszości narodowych i grup etnicznych
  2. ochrona i piecza nad zachowaniem świadomości etnicznej polskich Tatarów
  3. integracja ludności pochodzenia tatarskiego
  4. pogłębianie wiedzy o własnej tradycji i historii
  5. obrona i popierania interesów społecznych, ekonomicznych i zawodowych swoich członków
  6. Prowadzenie Medresy (Szkoła Koraniczna).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
porady prawne, pomoc prawna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej