Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja "Centrum Ekonomii Społecznej dla Południowej Wielkopolski"

Fundacja "Centrum Ekonomii Społecznej dla Południowej Wielkopolski"
Kontakt
Telefon
661 875 607
Adres rejestrowy
Ulica
Baczyńskiego 8
Kod pocztowy
63-400
Miejscowość
Ostrów Wielkopolski
Województwo
wielkopolskie
Powiat
ostrowski
Gmina
Ostrów Wielkopolski
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000386318
REGON
30174679000000
NIP
622-27-68-130
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Fundacji są:

 1. propagowanie idei ekonomii społecznej we wszystkich kręgach społecznych;
 2. działanie na rzecz tworzenia instytucji ekonomii społecznej takich jak spółdzielnie socjalne, kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej, różnego typu przedsiębiorstwa społeczne;
 3. przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego;
 4. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezrobotnym, wykluczonym społecznie, zagrożonym wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnym, szczególnie pomocy w znalezieniu zatrudnienia;
 5. rozbudzanie u osób poszukujących pracy ducha przedsiębiorczości;
 6. prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej;
 7. działanie na rzecz zrównania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy;
 8. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 9. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 10. propagowanie idei partnerstw o zasięgu krajowym i międzynarodowym i wspieranie różnych instytucji w budowaniu takich partnerstw;
 11. działanie na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych;
 12. działanie na rzecz integracji europejskiej;
 13. działanie na rzecz rozwijania w skali międzynarodowej kontaktów między społeczeństwami.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej