Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA - Sekcja Polska - Region Jasło

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA - Sekcja Polska - Region Jasło
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
606 742 629
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Sroczyńskiego 7
Kod pocztowy
38-200
Miejscowość
Jasło
Województwo
podkarpackie
Powiat
jasielski
Gmina
Jasło
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000236973
REGON
18004755900000
NIP
6852166763
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
153
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj działalność stowarzyszenia

przekaż darowiznę na cele statutowe

International Police Association - Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji to największa międzynarodowa organizacja policyjna na świecie zrzeszająca ponad 400 000 policjantów w 66 krajach członkowskich. W założeniu niezawisłe, łączące wszystkie policyjne służby, bez względu na stopnie, wykształcenie, pleć, rasę, kolor skóry, mowę, religię i neutralnie politycznie.

Dewiza stowarzyszenia - "Służyć poprzez przyjaźń".

Region Jasło Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA - Sekcja Polska powstał w dniu 28 maja 2004 roku. Wspólnie z dwunastoma innymi regionami tworzy Podkarpacką Grupę Wojewódzką IPA liczącą ponad 1160 członków. Region IPA Jasło opowiada się za współpracą ze wszystkimi regionami i grupami wojewódzkimi w kraju oraz ze wszystkimi sekcjami narodowymi w duchu wzajemnego zrozumienia i pomocy.

Celem IPA jest jednoczenie czynnych i byłych funkcjonariuszy służb policyjnych, poprzez nawiązywanie kontaktów i wzajemną pomoc oraz angażowanie się w działalność społeczną i kulturalną. Jej głównym zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy policjantami na całym świecie oraz promowanie współpracy lokalnej i międzynarodowej. Bardzo ważnym elementem odnoszącym się do członkostwa jest jego rodzinny charakter.
Ponadto celami Stowarzyszenia są:
a) rozwój kontaktów kulturalnych pomiędzy jego członkami,
b) pogłębianie wiedzy ogólnej i wymiany doświadczeń zawodowych,
c) prowadzenie działalności charytatywnej i socjalnej,
d) podnoszenia prestiżu Policji i Straży Granicznej, a w szczególności poprzez poprawę stosunków między społeczeństwem, a tymi formacjami.
d) przyczynianie się do pokojowej koegzystencji narodów i utrzymania pokoju światowego.
Stowarzyszenie zobowiązuje się do zachowania podstaw zawartych w Deklaracji Praw Człowieka o treści przyjętej w 1948 roku przez Narody Zjednoczone. IPA Sekcja Polska jest neutralna wobec organizacji politycznych, związków zawodowych, wspólnot religijnych i związków wyznaniowych, kierując się w realizacji swych zadań jedynie celami ideowymi Stowarzyszenia. Bardzo ważnym elementem odnoszącym się do członkostwa jest jego rodzinny charakter.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
edukacja kulturalna
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Bogusław Łach, Przewodniczący Regionu
Artur Wypasek, Z-ca Sekretarza Regionu
Robert Gomułka, Członek Prezydium Regionu
Piotr Furmanek, Sekretarz Regionu
Mariusz Wojnar, Skarbnik Regionu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
37864211712017710708430001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej