Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA - Sekcja Polska - Region Krosno

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA - Sekcja Polska - Region Krosno
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
725 041 576
Telefon
506 328 064
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Lwowska 28
Kod pocztowy
38-400
Miejscowość
Krosno
Województwo
podkarpackie
Powiat
Krosno
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000223165
REGON
18000328900000
NIP
6842383393
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
172
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj działalność stowarzyszenia

przekaż darowiznę na cele statutowe

International Police Association - Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji, to największa międzynarodowa organizacja policyjna na świecie zrzeszająca ponad 400 000 policjantów w 66 krajach członkowskich. W założeniu niezawisłe, łączące wszystkie policyjne służby, bez względu na stopnie, wykształcenie, płeć, rasę, kolor skóry, mowę, religię i neutralnie politycznie.

Dewiza stowarzyszenia - "Służyć poprzez przyjaźń".

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Krosno - Sekcja Polska powstał w dniu 25 kwietnia 2003 roku. Wspólnie z dwunastoma innymi regionami tworzy Podkarpacką Grupę Wojewódzką IPA liczącą ponad 1160 członków. Region IPA Krosno opowiada się za współpracą ze wszystkimi regionami i grupami wojewódzkimi w kraju oraz ze wszystkimi sekcjami narodowymi w duchu wzajemnego zrozumienia i pomocy.

Celem IPA jest jednoczenie czynnych i byłych funkcjonariuszy służb policyjnych, poprzez nawiązywanie kontaktów i wzajemną pomoc oraz angażowanie się w działalność społeczną i kulturalną. Jej głównym zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy policjantami na całym świecie oraz promowanie współpracy lokalnej i międzynarodowej. Bardzo ważnym elementem odnoszącym się do członkostwa jest jego rodzinny charakter.

Ponadto celami Stowarzyszenia są:
a) rozwój kontaktów kulturalnych pomiędzy jego członkami,
b) pogłębianie wiedzy ogólnej i wymiany doświadczeń zawodowych,
c) prowadzenie działalności charytatywnej i socjalnej,
d) podnoszenia prestiżu Policji i Straży Granicznej, a w szczególności poprzez poprawę stosunków między społeczeństwem, a tymi formacjami,
e) przyczynianie się do pokojowej koegzystencji narodów i utrzymania pokoju światowego.

Stowarzyszenie zobowiązuje się do zachowania podstaw zawartych w Deklaracji Praw Człowieka o treści przyjętej w 1948 r. przez Narody Zjednoczone. IPA Sekcja Polska jest neutralna wobec organizacji politycznych, związków zawodowych, wspólnot religijnych i związków wyznaniowych, kierując się w realizacji swych zadań jedynie celami ideowymi Stowarzyszenia. Bardzo ważnym elementem odnoszącym się do członkostwa jest jego rodzinny charakter.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
edukacja kulturalna
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
profilaktyka uzależnień
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Beata Raus, przewodniczący
Radosław Przybyła, sekretarz
Dariusz Gałuszka, zastępca sekretarza
Andrzej Krukar, członek prezydium
Natalia Niemiec, członek prezydium
Wojciech Stefański, członek prezydium
Ignacy Puchta, skarbnik
Wiktor Urban, członek prezydium
Arkadiusz Pałys, członek prezydium
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
40864210832002832679940001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej