Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy w Częstochowie

Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy w Częstochowie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
34 363 40 87
Telefon
34 363 18 64
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Niepodległości 20/22
Kod pocztowy
42-216
Miejscowość
Częstochowa
Województwo
śląskie
Powiat
Częstochowa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000057685
REGON
15156095700000
NIP
949-17-57-650
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Wspieranie systemu wychowawczego i edukacyjnego państwa; 2. Aktywizacja społeczna, zawodowa i ekonomiczna młodzieży; 3. Współudział w tworzeniu systemu i warunków kształcenia ogólnego i zawodowego; 4. Organizacja systemu instytucji kształceniowych i opiekuńczych; 5. Pomoc socjalna dla młodzieży zaniedbanej społecznie; 6. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie opieki społecznej i zawodowej młodzieży; 7. Tworzenie warunków rozwoju kulturalnego, wypoczynku i rekreacji młodzieży; 8. Tworzenie polityki uzupełniającej w zakresie walki z bezrobociem wśród młodzieży; 9. Wspieranie wszelkich inicjatyw rozwoju ochotnictwa pracy i wychowania w procesie pracy; 10. Tworzenie warunków do przystosowania społecznego i zawodowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 11. Stworzenie warunków dla właściwej opieki postpenitencjarnej w stosunku do młodzieży wymagającej takiej opieki; 12. Nawiązywanie i realizowanie wymiany zagranicznej młodzieży, organizacja praktyk zawodowych w innych państwach.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej