Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Forum Darczyńców w Polsce
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
535 990 910
Adres rejestrowy
Ulica
Mokotowska 65 lok. 7
Kod pocztowy
00-533
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000217821
REGON
14000198500000
NIP
5252324762
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Forum Darczyńców w Polsce to związek niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne.

Forum zrzesza fundacje i stowarzyszenia, które przyznają dotacje na różnorodne inicjatywy obywatelskie realizowane dla dobra publicznego. Organizacje te działają w takich obszarach jak: nauka i edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, dziedzictwo kulturowe i sztuka, ochrona środowiska, zwalczanie bezrobocia, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwój terenów wiejskich i przedsiębiorczości, przestrzeganie praw człowieka, współpraca międzynarodowa. Każda z nich określa własne cele, priorytety, zasady i normy przyznawania wsparcia. Odbiorcami pomocy naszych członków są najczęściej inne organizacje pozarządowe, obywatelskie grupy nieformalne, placówki oświatowe i kulturalne, a niekiedy także osoby indywidualne. Forum Darczyńców w Polsce powstało, by doskonalić umiejętności grantodawców i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Przez swoje działania stara się także tworzyć przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności grantodawczej oraz budować społeczną wiarygodność organizacji, firm i instytucji, które się taką działalnością zajmują.

Zgodnie ze swoimi celami, zapisanymi w Statucie, Forum Darczyńców w Polsce nie jest organizacją grantodawczą i nie udziela wsparcia finansowego czy rzeczowego ani osobom fizycznym, ani podmiotom prawnym. Prosimy zatem o nieprzysyłanie do Forum takich próśb.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Szkolenia i wydarzenia
25.11.2022
Cała Polska
Bezpłatne
W imieniu Forum Darczyńców w Polsce i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety na temat otoczenia prawnego fundacji.
Publicystyka
03.10.2018
Doceniając deklarowaną przez projektodawcę chęć ułatwienia organizacjom społecznym dostępu do środków publicznych uważamy, że zaproponowane w rozporządzeniach zmiany są niedopracowane i niespójne. Proponowane przepisy umożliwiają też Przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego zarządzanie nieprzewidzianych i niezapowiedzianych kontroli w organizacjach pożytku publicznego bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.
Publicystyka
22.08.2016
W maju br. Forum Darczyńców w Polsce - związek 26 organizacji grantodawczych - rozpoczęło realizację projektu „Działamy dla zmiany”, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału grantodawców i grantobiorców do mierzenia efektów swoich działań i komunikowania ich opinii publicznej. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu FIO.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej