Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy warto być OPP? Standardy, obowiązki, przywileje Wszystkie informacje w jednym miejscu. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Bractwo Czarnej Wody
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
52 332 95 68
Telefon
530 702 068
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
kontakt osobisty - Józef Malinowski, ul. Kopernika 3, Osie
Ulica
Rynek 2
Kod pocztowy
86-150
Miejscowość
Osie
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
świecki
Gmina
Osie
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Adres kontaktowy
Ulica
Kopernika 3
Kod pocztowy
86-150
Miejscowość
Osie
Województwo
kujawsko-pomorskie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000003678
REGON
09293504100000
NIP
5591817154
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Bractwo Czarnej Wody kontynuuje tradycje Koła Terenowego nr 1 w Osiu Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich, działającego w latach 90-tych ubiegłego wieku.

Działania Bractwa Czarnej Wody

 1. Głównymi dziedzinami pożytku publicznego, w których działa Bractwo, są:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 2) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 5) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 6) turystyka i krajoznawstwo 7) promocja i organizacja wolontariatu.

Główne działania i osiągnięcia Bractwa 2001 - 2023

1. Zrealizowanie przez Bractwo i partnerów 53 projektów i ponad stu mniejszych zadań o łącznym budżecie ponad 1,8 mln zł, w tym udział finansowy około 1,1 mln zł (dotacje konkursowe, Bractwo i partnerzy), wkład rzeczowy 0,1 mln zł (Bractwo i partnerzy), wkład osobowy ponad 0,6 mln zł (Bractwo i partnerzy).

2. Uzyskanie istotnego efektu dodatkowego – w projektach z dotacją konkursową kub grantem każda złotówka dotacji przyniosła około 1,80 zł od Bractwa, partnerów i sponsorów oraz 1,43 zł wartości społecznej pracy zaangażowanych w projekty osób.

3. Uzyskanie dużego efektu społecznego – zaangażowanie sporej ilości ludzi do pracy na rzecz wspólnoty: w działaniach projektowych jako wykonawcy brało udział łącznie kilkaset osób z gminy Osie.

4. Zaangażowanie społeczne członków, sympatyków i partnerów Bractwa w darmowe wykonanie konkretnych prac w ramach projektów i zadań (około 54 tys. roboczogodzin).

Projekty zrealizowane przez Bractwo:

1) 2005 Zestaw widokówek „Gmina Osie na dawnej fotografii”.

2) 2005 „Dziedzictwo profesora Alfonsa Hoffmanna – z chlubnej karty dziejów powiatu świeckiego”, wyróżniony w skali ogólnopolskiej – program „Działaj lokalnie” PAFW.

3) 2006 „Wskrzeszamy turystyczno-rekreacyjną działalność profesora Alfonsa Hoffmanna” – program „Działaj lokalnie” PAFW.

4) 2007 Piknik Rodzinny „Brat do brata i będzie pełna chata – hangar w Żurze budzi się do życia” – projekt w konkursie LGD Bory Tucholskie „Promocja osiągnięć organizacji pozarządowych”.

5) 2007 „Popularyzujemy turystykę i kulturę ludową Ziemi Świeckiej. Ks. dr. Bernardowi Sychcie w 100-lecie urodzin” – program „Działaj lokalnie” PAFW.

6) 2007-08 „Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni – to, co zostało, niech przetrwa wieki” – program „Kultura Bliska” FWW. Projekt zgłoszony do Fundacji Wspomagania Wsi znalazł się wśród 58 wyróżnionych spośród 462 zgłoszonych.

7) 2010 „Turystyczna pajęczyna” – program „Razem znaczy lepiej – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich”, działanie wspólne z Towarzystwem Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja”.

8) 2012 „Wydanie publikacji informacyjno – promocyjnej dotyczącej gminy Osie – Przewodnik turystyczny – praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Chudeckiego” – projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu, publikacja autorstwa członków i sympatyków Bractwa.

9) 2015 Zestaw pocztówek „Gmina Osie na dawnej fotografii 2”.

10) 2015 Tablice pamiątkowe ks. Sychty w Osiu i prof. Hoffmanna w Żurze.

11) 2015 Powiatowy Gimnazjalny Konkurs Wiedzy „Nasza mała Ojczyzna Kociewie”.

12) 2017 „Leśna Za-Dyszka” – bieg terenowy na leśnej trasie o długości 10 kilometrów. Startowało ponad 100 biegaczy z Polski północnej i środkowej.

13) 2018 „Leśna Za-Dyszka” – startowało prawie 200 biegaczy.

14) 2018 Przewodnik po szlakach gminy Osie – w ramach projektu „Zielony Punkt Kontrolny Grzybek”.

15) 2019 „Leśna Za-Dyszka” – startowało prawie 200 biegaczy, ponad 50 osób maszerowało na trasie Nordic Walking, a ponad 30 osób w Biegu na Orientację.

16) 2019 Rok Rzeki Wdy – Imprezy na Orientację, rajdy rowerowe, internetowy wieloetapowy konkurs wiedzy, łącznie ponad 700 uczestników.

17) 2020 „Leśna Za-Dyszka” – prawie 190 biegaczy i ponad 30 uczestników Nordic Walking.

18) 2020 Udział w projekcie GOK Osie i LGD „Gminy powiatu świeckiego” – wydanie przewodnika po szlakach turystycznych Ziemi Świeckiej, publikacji historycznej o walkach w powiecie świeckim w 1939 i 1945 roku oraz zestawu pocztówek „Gmina Osie na dawnej fotografii 3”.

19) 2021 Stare dokumenty z gminy Osie – zebranie dokumentów w postaci skanów.

20) 2021 „Leśna Za-Dyszka” – ponad 190 biegaczy, prawie 50 uczestników na trasie Nordic Walking i 40 w Biegach na Orientację.

21) 2022 „W lesie na sportowo” – prawie 150 biegaczy w „Leśnej Za-Dyszce”, 40 uczestników Nordic Walking i ponad 200 zawodników w Biegach na Orientację (runda Mistrzostw Pomorza i Kujaw oraz Pucharu Pomorza).

22) 2022 „Turystycznie i sportowo w gminie Osie” – zadanie publiczne z działalnością Klubu Azymut, organizację Biegów na Orientację, działalnością nowej sekcji turystycznej oraz wsparciem rozwoju siatkówki plażowej.

23) 2023 „Turystycznie i sportowo w gminie Osie” – zadanie publiczne z działalnością Klubu Azymut, organizację Biegów na Orientację, działalnością sekcji turystycznej oraz wsparciem rozwoju siatkówki plażowej.

24) 2023 „W lesie na sportowo” – ponad 140 biegaczy w „Leśnej Za-Dyszce”, 55 uczestników Nordic Walking i prawie 160 zawodników w Biegach na Orientację.

Realizacja projektów dla Wdeckiego Parku Krajobrazowego:

1) 2013 „Na tropach II Rzeczypospolitej. Przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK" (cztery dwudniowe warsztaty z wycieczkami autokarowymi i dwiema publikacjami regionalnymi).

2) 2013 Organizacja konferencji z okazji 20-lecia Wdeckiego PK.

3) 2015-16 „Bio+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" (I etap - po cztery dwudniowe warsztaty dla 15 gimnazjów, II etap - obserwacje pogody i oraz inwentaryzacja flory i fauny przez 10 szkół, III etap - finał dla 5 najlepszych szkół) 2015-16.

4) 2016 „Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Południowe Kociewie" z dwudniowymi warsztatami dla nauczycieli i wycieczką po Kociewiu oraz publikacją regionalną.

5) 2017 „Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Południowe Kociewie" z dwudniowymi warsztatami dla nauczycieli i wycieczką po Kociewiu oraz publikacją regionalną.

6) 2018 Konferencja z okazji 25-lecia Wdeckiego PK.

7) 2023 Współorganizacja cyklu zajęć „Wdecki Park Krajobrazowy – park zmysłów. Obszar chroniony, obszar dostępny”.

8) 2023 Współorganizacja IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zimorodek – biologia, ekologia, ochrona” połączonej z obchodami 30-lecia Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Realizacja zadań publicznych „Działalność Klubu Imprez na Orientację Azymut Osie” 2009-2021 (14 projektów z dotacją gminną, w tym 1 też z powiatową) i „Impreza na Orientację Nad Wdą" 2012-2020 (8 projektów z dotacją marszałkowską, w tym 2 też z powiatową)

 1. Łączny budżet projektów to około 580 tys. zł, w tym dotacje konkursowe ponad 160 tys. zł, wkład finansowy i rzeczowy Bractwa oraz partnerów prawie 170 tys. zł, wkład osobowy do 250 tys. zł (około 19 tys. godzin pracy społecznej).

Główne działania Azymutu 2006-2023

 1. Prowadzimy szkolenia w zakresie podstawowym i specjalistycznym dla naszych zawodników oraz innych chętnych (szkoły, drużyny harcerskie, jednostka ratownicza), dwukrotnie organizowaliśmy i prowadziliśmy kurs Organizatora InO.
 2. Wyszkoliliśmy zawodników, sędziów i organizatorów InO (odpowiednie uprawnienia ma w Klubie 29 Organizatorów).
 3. 10 lat Bractwo kierowało Pucharem Borów Tucholskich w InO.
 4. Zorganizowaliśmy ponad 70 zawodów gminnych i harcerskich.
 5. Przeprowadziliśmy 11 cykli mistrzostw gminy Osie w InO (łączny udział około 450
  zawodników).
 6. Zorganizowaliśmy 4 mistrzostwa Hufca ZHP Świecie-Powiat.
 7. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 23 imprezy szczebla regionalnego (w tym pięć miało też rangę ogólnopolską – Puchar Polski Młodzieży) – dwanaście InO „Nad Wdą”, jedną InO „Boruta”, jedną InO „Boruta nad Wdą” i jedną „Szago nad Wdą” z trasami pieszymi, rowerowymi i kajakowymi (od 3 do 13 tras, udział 60 do 170 uczestników) oraz dziewięć Kociewskich Kajakowych InO „Zapora Żur”.
 8. Przeprowadziliśmy 14 InO na wodzie i 12 zawodów rowerowych.
 9. Startowaliśmy w 31 zawodach rangi ogólnopolskiej – Puchar Polski Młodzieży i Mistrzostwa Polski, nasi zawodnicy uczestniczyli w 4 Mistrzostwach Europy Leśników w BnO i kilku mistrzostwach Polski Leśników.
 10. Azymutowcy startowali w około 160 imprezach rangi regionalnej – Puchar Województwa
  Kujawsko-Pomorskiego, Puchar Borów Tucholskich i Puchar Kociewia. Łącznie wzięło w nich udział prawie 360 mieszkańców naszej gminy. Na większości zawodów byliśmy największą zorganizowaną grupą uczestników.
 11. Łącznie członkowie Azymutu brali udział w około 270 Imprezach na Orientację
 12. Uzyskaliśmy normy na odznaki InO – 2 duże brązowe oraz małe: 13 złotych, 40 srebrnych, 71 brązowych i 141 popularnych, licząc tylko posiadaczy aktualnych odznak, bo każdy z zawodników z wyższą odznaką musiał najpierw uzyskać tę niższego stopnia. Łącznie daje to 267 odznak. Ponad 600 osób z nami związanych zdobyło dotychczas około 13400 punktów do odznaki (po 5 za każdy etap mistrzostw Polski, po 4 za etapy Pucharu Polski, po 2 za imprezy regionalne i po 1 za lokalne oraz Biegi na Orientację).
 13. W zawodach różnego szczebla wzięło udział 604 osoby związane z gminą lub Azymutem. Ponad 90 osób startowało w co najmniej 20 imprezach, a 23 z nich w minimum 50 zawodach. Świadczy to o bardzo dużym zainteresowaniu dzieci i młodzieży tym rodzajem aktywności.
 14. Startowaliśmy (poza naszą gminą) w wielu miejscach województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz w woj. mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. Nasi biegacze byli na Litwie, Łotwie, w Czechach i we Włoszech.
 15. Nasze działania w Borach Tucholskich i na Kociewiu, na terenie województw kujawsko – pomorskiego i pomorskiego, stanowią doskonałą promocję walorów turystycznych gminy, umiejętności jej mieszkańców oraz chęci pracy na rzecz społeczności lokalnej.
 16. Zrealizowaliśmy trzynaście zadań publicznych pn. „Działalność KInO Azymut Osie” z dotacją gminną (i czternaste w przeważającej części związane z Azymutem), osiem zadań pn. „InO Nad Wdą” z dotacją marszałkowską (wnioski na czołowych miejscach w konkursach) – trzy z nich były dodatkowo współfinansowane przez powiat świecki.
 17. Łączny budżet projektów to około 580 tys. zł, w tym dotacje konkursowe ponad 160 tys. zł, wkład finansowy i rzeczowy Bractwa oraz partnerów prawie 170 tys. zł, wkład osobowy do 250 tys. zł (około 19 tys. godzin pracy społecznej). Pieniądze na naszą działalność pozyskujemy z dotacji konkursowych, wsparcia partnerów i sponsorów oraz z działalności gospodarczej Bractwa. Znaczącą część wkładu finansowego Bractwa stanowi dochód z 1%.
 18. Partnerami w pracy Azymutu są/byli/były samorządy woj. kujawsko-pomorskiego, powiatu świeckiego i gminy Osie, nadleśnictwa Osie, Trzebciny i Dąbrowa, Wdecki Park Krajobrazowy, Ochotnicza Straż Pożarna z Osia, Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego z Osia, Wdeckie WOPR, Klub Turystów Wodnych Celuloza Świecie, Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, Kociewskie Koło PTTK „Budaje” w Osiu, 7 Drużyna Harcerska Azymut im. Szarych Szeregów w Osiu oraz przede wszystkim Szkoły Podstawowe w Osiu, Brzezinach (do 2022 roku, czyli likwidacji) i Wierzchach, których uczniowie stanowią większość członków naszego Klubu.
 19. Tylko w 2018 roku przeszkoliliśmy na poziomie podstawowym ponad 120 osób, w tym dzieci ze szkół podstawowych, młodzież szkół średnich oraz dorosłych z Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego.

Sukcesy Azymutu

· Powstanie dużej, zorganizowanej grupy osób, której osiągnięcia w zawodach oraz zgranie, otwartość i kultura są wysoko oceniane przez innych organizatorów i naszych rywali.

· 35 zwycięstw w Pucharze Polski Młodzieży i Mistrzostwach Polski, wygranie klasyfikacji generalnej Pucharu 2017 w TM (14-16 lat), 2018 w TJ (17-20 lat) oraz 2019 w TD (do 13 lat).

· Mistrzostwo Polski juniorów w Nocnych InO i nieoficjalne mistrzostwo młodzieży w tych samych zawodach.

· II i III miejsce w Mistrzostwach Polski w Indywidualnych InO.

· II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Turystycznych Marszach na Orientację ekipy Skarmatu Toruń z dwójką naszych juniorek.

· Dwukrotne mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski Szkół Leśnych w Biegach na
Orientację dla naszych zawodników

· Jeden złoty, sześć srebrnych i trzy brązowe medale na Mistrzostwach Polski Leśników i start w Mistrzostwach Europy Leśników członków Azymutu. Nasi biegacze zdobyli dwa złote, cztery srebrne i dwa brązowe medale w rywalizacji europejskiej.

· 237 zwycięstw (284 zwycięskie zespoły, bo wygrane były też podwójne i potrójne) w
różnych kategoriach na poszczególnych zawodach cykli pucharów regionalnych.

· 42 zdobyte puchary regionalne w klasyfikacji generalnej cykli – 16 w Pucharze
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 15 w Pucharze Borów Tucholskich i 11 w Pucharze Kociewia.

· Nagroda w konkursie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na najlepsze
inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki” za działalność Azymutu w 2015 roku.

Inne działania i osiągnięcia Bractwa

1. Promowanie walorów gminy Osie, Wdeckiego Parku Krajobrazowego, powiatu świeckiego, Kociewia i Borów Tucholskich poprzez przeprowadzenie wielu imprez turystycznych.

2. Wytyczenie nowych szlaków turystycznych: rowerowych im. ks. dr. Bernarda Sychty (prawie 53 km) oraz "Na tropach II RP" (prawie 54 km) i rowerowo-pieszego „Turystyczna Pajęczyna” (35 km).

3. Przeprowadzenie samodzielnie lub wspólnie z partnerami wielu imprez turystycznych (wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe, Marsze na Orientację), festynów (np. Piknik Rodzinny w Żurze, Wianki Świętojańskie) oraz spływów kajakowych.

4. Pomoc w organizacji festynów „Lato we Wdeckim PK”.

5. Pomoc w organizacji Maratonu Kajakowego „Zapora Żur”, w tym przeprowadzenie dziewięciu Kajakowych Imprez na Orientację.

6. Współorganizacja Oskich Biegów im. Krzysztofa Malinowskiego (od 2006 roku):

a) Zainicjowanie i organizacja biegu głównego dla mężczyzn na trasie Żur – Osie o Puchar im. Profesora Alfonsa Hoffmanna. W 2016 roku odbył się 11., ostatni bieg. Obecnie rozgrywana jest Leśna Za-Dyszka – bieg na 10 km oraz jako towarzyszące: marsz Nordic Walking i Biegi na Orientację.

b) Zainicjowanie i prowadzenie klasyfikacji drużynowej Oskich Biegów w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów (o puchary Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu i puchary rodziny Malinowskich) oraz klasyfikacji drużynowej firm, instytucji, stowarzyszeń, sołectw oraz innych zbiorowości gminnych.

7. Organizacja siedmiu profesjonalnych biegów „Leśna Za-Dyszka”.

8. Przedłużenie istnienia stanicy wodnej w Żurze, uporządkowanie i szersze udostępnienie terenu koło hangaru, wykorzystanego później jako pole biwakowe.

9. Uratowanie przed ostatecznym zapomnieniem istniejących na terenie gminy Osie i Wdeckiego PK – łącznie 14 cmentarzy ewangelickich.

10. Klub Przygody, prowadzony przez Bractwo we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury – spotkania z ludźmi, którzy przeżyli interesujące przygody w różnych dziedzinach życia, przede wszystkim podczas dalszych i bliższych podróży oraz wypraw.

11. Realizacja zadań związanych z V Kongresem Kociewskim 2015:

a) Organizacja Pucharu Kociewia w Imprezach na Orientację 2015 – cykl czterech zawodów InO. Łącznie startowało prawie 650 uczestników.

b) Współorganizacja Konkursu Wiedzy Przyrodniczej, Regionalnej i Pożarniczej 2015. Wzięły w nim udział gimnazja z Cekcyna, Nowego, Lniana i Osia.

c) Organizacja Imprezy na Orientację NAD WDĄ 2015 o Puchar Kociewia (a także w innych cyklach pucharowych). Startowało 110 zawodników na ośmiu różnych trasach

d) Wydanie zestawu „Gmina Osie na dawnej fotografii 2”.

e) Przeprowadzenie Kociewskiej Kajakowej Imprezy na Orientację ZAPORA ŻUR 2015 w ramach Maratonu Kajakowego w Żurze. Uczestniczyło 29 załóg – 57 zawodników.

f) Organizacja dwóch wycieczek autokarowych po terenie Kociewia świeckiego.

g) Przeprowadzenie dziesiątego biegu z Żura do Osia w ramach Oskich Biegów.

h) Udział w przygotowaniu przewodnika po terenie powiatu świeckiego – opracowanie opisu szlaków pieszych powiatu.

i) Przedstawienie regionu Kociewia na listopadowej sesji Rady Gminy Osie.

j) Wystawienie i odsłonięcie tablic pamiątkowych ks. Sychty w Osiu i prof. Hoffmanna w Żurze

k) Organizacja Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy „Nasza mała Ojczyzna Kociewie” – udział 528 uczniów gimnazjów w Gródku, Jeżewie, Laskowicach, Lnianie i Osiu.

12. Założenie Kociewskiego Koła PTTK „Budaje” w Osiu – dla Organizatorów InO i innych chętnych (w różnym okresie 20-30 członków).

13. Przygotowanie i wydanie publikacji o naszych terenach:

a) 2005 Przewodnik historyczno-turystyczny „Profesor Alfons Hoffmann - człowiek, który oświetlił Pomorze”

b) 2007 Przewodnik historyczno-turystyczny „Piękno przyrody, ludowej kultury i słowa. Śladami ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”

c) 2008 „Żyli wśród nas …” o ewangelikach na naszym terenie i ich cmentarzach

d) 2010 „To warto zobaczyć. Gmina Osie. Gmina Śliwice”

e) 2012 „Gmina Osie. Przewodnik turystyczny”

f) 2013 „Szlakami prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”

g) 2013 „Żyli wśród nas. Legenda o Osiu”

h) 2016 i 2017 „Zeszyty kociewskie Wdeckiego Parku Krajobrazowego” – dwie publikacje

i) 2018 „Przewodnik po szlakach turystycznych gminy Osie”

j) 2005, 2015 i 2020 „Gmina Osie na dawnej fotografii” – trzy zestawy pocztówek

k) 2020 Przewodnik „Szlaki turystyczne Ziemi Świeckiej”.

l) 2020 „Działania wojenne na Ziemi Świeckiej we wrześniu 1939 roku i w styczniu-lutym 1945 roku” – wydanie publikacji przygotowanej przez autora.

14. Współautorstwo różnych publikacji, m. in. „Informatora turystycznego powiatu świeckiego” i „Informatora o najciekawszych miejscach przyrodniczo-turystycznych Wdeckiego Parku Krajobrazowego”.

15. Rozpropagowanie dwóch wybitnych postaci związanych z naszą gminą, powiatem i Kociewiem – prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty (publikacje, obeliski z pamiątkowymi tablicami i nazwy ulic).

16. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego w 2009 roku

17. Honorowy tytuł „AMBASADORA KOCIEWIA” za działalność na rzecz regionu i jego promocję (15 sierpnia 2023).

18. Trzy nagrody w Konkursie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI”:

a) 2009 rok – za realizację projektu „Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni - to, co zostało, niech przetrwa wieki”

b) 2016 rok – za realizację projektu „Działalność Klubu Imprez na Orientację Azymut Osie 2015”.

c) 2020 rok – za realizację projektu „Rok rzeki Wdy 2019”.

19. Srebrna Statuetka Gminy Osie za piętnastoletnią aktywną i owocną działalność Bractwa (11 listopada 2015).

20. Wyróżnienie Marszałka dla Bractwa za promocję Województwa 2020-21 oraz nagroda Starosty Świeckiego dla prezesa naszego stowarzyszenia za promocję powiatu w 2021 roku.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

1) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 2) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 3) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, 4) pozostałe zakwaterowanie, 5) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 6) działalność organizatorów turystyki, 7) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 8) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane, 9) działalność w zakresie informacji turystycznej, 10) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 11) wydawanie książek, 12) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 13) pozostała działalność wydawnicza, 14) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 15) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 16) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Poniższa działalność ma również charakter nieodpłatny. 1) Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, wydawniczej i filmowej promującej walory Polski, szczególnie terenów nad Wdą, oraz ideę zrównoważonego rozwoju, 2) Organizowanie prelekcji, pokazów oraz szkoleń, 3) Współpraca z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i za granicą w zakresie badań i ochrony różnych terenów Polski, szczególnie regionu nadwdeckiego, 4) Opiniowanie projektów decyzji planistycznych dotyczących różnych obszarów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem terenów nad Wdą, 5) Promowanie walorów turystycznych Polski, szczególnie rejonu Wdy, 6) Prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na celu ochronę przyrody i środowiska oraz dóbr kultury, 7) Organizowanie i prowadzenie imprez turystycznych i sportowych, 8) Wykreślony, 9) Prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności turystycznych i sportowych, 10) Organizowanie festynów i konkursów, 11) Opieka nad miejscami i obiektami o szczególnej wartości przyrodniczej, historycznej lub kulturowej, 12) Gromadzenie i udostępnianie wydawnictw, filmów, nagrań, dokumentów i pamiątek związanych ze środowiskiem przyrodniczym, historią, kulturą i dniem dzisiejszym Polski, szczególnie z terenami nad Wdą, 13) Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami, organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami w realizacji celów statutowych, 14) Współpraca z podmiotami działającymi w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz w sferze udzielania pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, wypadków i chorób.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój

Zarząd

Józef Malinowski, prezes
Mariusz Deinowski, wiceprezes
Aleksander Willim, wiceprezes
Mirosława Willim, skarbnik
Ewa Bocian, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej