Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

"Europartner" Akademicki Klub Integracji Europejskiej

"Europartner" Akademicki Klub Integracji Europejskiej
Kontakt
Telefon
85 732 02 58
Telefon
85 732 02 58
Adres rejestrowy
Ulica
Warszawska 44/1
Kod pocztowy
15-077
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000206867
REGON
05223736800000
NIP
966-17-37-736
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
22
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszą misją jest rozwijanie sieci współpracy pomiędzy I, II i III sektorem w imię pomnażania potencjału i rozwoju poprzez wymianę doświadczeń i know-how. Rozwijamy i propagujemy inicjatywy, postawy i działania sprzyjające rozwojowi świadomości europejskiej oraz międzynarodowej społeczeństwa. Upowszechniamy i budujemy wspólną Europę, oraz wspieramy organizacyjnie i rzeczowo osoby fizyczne, jednostki organizacyjne i instytucje.

Promujemy również współpracę międzysektorową z organizacjami z zagranicy. W tym celu zawarliśmy porozumienie o współpracy z Instytutem Konfucjusza - chińską organizacją rządową zajmującą się promocją kultury i języka chińskiego na świecie. Od 2013 roku organizujemy kursy języka chińskiego z native speakerem oraz kursy etykiety chińskiej w biznesie, której znajomość jest niezbędna przy współpracy z organizacjami z Chin.

W tym miejscu warto wyróżnić również współpracę międzynarodową ze Stowarzyszeniem DE BOEI z Holandii w ramach projektu “PWP Jesteśmy aktywni zawodowo” finansowanego ze środków UE (termin realizacji 1 II 2013 - 30 VI 2015). Współpraca dotyczyła organizacji 7-dniowej wizyty studyjnej w Holandii.

Specjalizujemy się w zarządzaniu projektami innowacyjnymi oraz badawczo-rozwojowymi, a także projektami z obszaru umiejętności miękkich (w tym współfinansowanych z UE) i projektami consultingowymi. Projektowe podejście do realizowanych działań opieramy o wytyczne kompetencji NCB International Project Management Association i wynika ono z przekonania, że miarą sukcesu jest stawianie sobie ambitnych celów oraz osiąganie najwyższych wskaźników i najlepszych rezultatów.

Realizowaliśmy projekty dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samorządów oraz uczestników rynku pracy. Od początku swojej działalności zrealizowaliśmy projekty o łącznej wartości blisko 30 mln PLN.

Od 2013 roku jesteśmy certyfikowanym Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej. Jesteśmy częścią trzeciego sektora, znamy jego specyfikę i potrzeby, dlatego dostarczamy mu rozwiązań szytych na miarę. Z usług w ramach naszych projektów skorzystało ponad 150 organizacji pozarządowych.

Nasze działania:

  • Tworzenie i zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy europejskich,
  • Organizowanie i prowadzenie szkoleń,
  • Pomoc w realizacji programów europejskich,
  • Publikacje i organizacja konkursów propagujących wiedzę i działalność pro-europejską,
  • Organizacja debat, wykładów i spotkań informacyjnych o tematyce europejskiej,
  • Doradztwo i pomoc organizacyjno - prawna.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
wsparcie lokalowe, techniczne
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Paweł Backiel, Wiceprezes Zarządu
Paweł Myszkowski, Członek Zarządu
Diana Backiel, Skarbnik
Emilia Mnich, Sekretarz
Krzysztof Mnich, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej